Укр Eng
На цей день подій не заплановано Січень Січня Лютий Лютого Березень Березня Квітень Квітня Травень Травня Червень Червня Липень Липня Серпень Серпня Вересень Вересня Жовтень Жовтня Листопад Листопада Грудень Грудня

29 липня 2021 року – останній день навчальних сесій Літньої школи з інтелектуальної власності (ІВ) Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ). Заняття були присвячені темі управління інтелектуальною власністю. Нагадуємо, організаторами заходів виступають ВОІВ, Міністерство економіки України (Мінекономіки) та Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент).

Восьмий за ліком розділ Літньої школи розпочала презентація співробітника з програм сектору ІВ та екосистеми інновацій відділу ІВ для бізнесу ВОІВ Саїдахмада Азімова. У фокусі доповіді були стратегії управління ІВ для малих та середніх підприємств (МСП). Як зазначив спікер, частка та значення нематеріальних активів для бізнесу суттєво зросли за останні десятиріччя, при цьому ІВ-активи відіграють значну роль в зростанні бізнесу та монетизації інших активів. Було окреслено основні виклики в сфері ІВ для МСП, ролі власника та користувача, також доповідач детально розповів про інструмент ІВ-діагностики, розроблений ВОІВ із залученням зовнішніх експертів, навівши приклади застосування та продемонструвавши можливості інструменту з генерації індивідуальних звітів. Окрім цього, серед розглянутих питань були загальні схеми взаємодії ІВ та бізнесу, роль патентної інформації в пошуку нових бізнес-ідей. Значну частину доповіді  Саїдахмад Азімов присвятив аспектам побудови ІВ-стратегії, починаючи із залучення ІВ-активів, використання, взаємодії з маркетингом та діловодством і закінчуючи інтеграцією до загальної бізнес стратегії, ефективною взаємодією з іншими учасниками ринку. Також у презентації йшлося про роль ІВ, яка вирівнює можливості в конкурентній боротьбі, особливо під час виходу на зарубіжні ринки, ІВ у моделі франчайзингу, стратегію та засоби моніторингу ІВ для виявлення можливих порушень.

Програму останнього навчального дня Літньої школи завершила доповідь керівника секції трансферу технологій Департаменту ІВ для новаторів ВОІВ Ольги Спасіч, присвячена ліцензуванню та трансферу технологій. Фахівець ВОІВ розглянула передумови для успішного трансферу технологій та комерціалізації ІВ, до яких відносять створення законодавчої бази, допоміжної інфраструктури, інфраструктури з управління ІВ та людський капітал, також зупинилася на інструментах та засобах для трансферу технологій, шляхах комерціалізації ІВ в контексті дослідницької діяльності, поняттях та складових ліцензійної угоди. В якості практичної частини заняття слухачам було запропоновано розглянути кейс комбінованого альтернативного джерела енергії Smart Turbine з точки зору формування ІВ-портфоліо, розробки ліцензійної моделі та пошуку партнерів, вирішення та запобігання конфліктним ситуаціям тощо. Також Ольга Спасіч звернула увагу на  ресурси ВОІВ з побудови та впровадження політик ІВ, інструмент для успішного ліцензування технологій Successful Technology Licensing (STL), повідомила про розробку посібника IP Valuation Guide.  Окремою темою в рамках доповіді стало управління ІВ на засадах співвласності, ефективна колаборація сторін та особливості укладення відповідних угод.

Модератором занять Літньої школи ВОІВ виступив начальник відділу забезпечення просвітницьких заходів Укрпатенту Касим Величко.

Слухачі Літньої школи взяли активну участь в онлайн-заняттях та поставили доповідачам велику кількість додаткових запитань, які стосувалися можливості участі в спеціалізованих заходах ВОІВ, посилань на профільні дослідження стосовновикористання ІВ в МСП, побудови ІВ-стратегій, наявності освітніх ресурсів ВОІВ з питань аналізу ІВ, передумов для ліцензування на стадії розробки та досліджень, механізмів ліцензування вакцин та ін.

Заняття Літньої школи ВОІВ – 2021 WSSUA_21 WIPO – Ukraine Summer School on Intellectual Property тривають з 19 по 30 липня 2021 року. Цьогорічна літня школа працює в режимі онлайн із викладанням матеріалу англійською мовою для учасників з різних країн світу.

 

Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) інформує про останні зміни в патентному законодавстві та законодавстві з авторського права КНР. Серед змін, які внесено до закону КНР про патенти:

 • посилення штрафних санкцій за порушення патентних прав з метою запобігання вчиненню порушень;
 • додаткове продовження терміну дії патентів на фармацевтичну продукцію: або в порядку компенсації щодо лікарських засобів, процес затвердження яких займає багато часу, або з урахуванням необґрунтованих затримок з боку CNIPA;
 • створення відкритої системи ліцензування патентів, яка адмініструється CNIPA;
 • посилення і продовження терміну охорони патентів на промислові зразки до 15 років;
 • стимулювання роботодавців до створення механізмів, що забезпечують винагороду для винахідника або розробника службових винаходів;
 • публікація патентної інформації та інформації про послуги в патентній сфері для підвищення обізнаності громадськості, а також поповнення знань про корисність технічної інформації і значення патентної інформації для ринку;
 • посилення адміністративного захисту патентів;
 • удосконалення правил подання звітів про експертизу патентів на корисні моделі та промислові зразки, які дозволяють патентовласнику та ймовірному порушнику і зацікавленим сторонам представляти зазначені звіти CNIPA в рамках розгляду спору про порушення патентних прав;
 • виключення речовин, отриманих методом ядерних перетворень, з патентоспроможних предметів;
 • приведення процедур судового розгляду у справах про порушення патентних прав у відповідність з новими правилами цивільного судочинства з поправками, внесеними в 2017 році, які стосуються, зокрема, продовження терміну давності для подачі позовів про порушення патентних прав з 2 до 3 років.

Серед змін, які внесені до законодавства КНР з авторського права, спрямованих на протидію цифровому піратству та приведення у відповідність з міжнародними угодами:

 • переформулювання визначення творів і типів творів: визначення творів змінено на «інтелектуальні досягнення в галузі літератури, мистецтва і науки, які є оригінальними і можуть бути виражені в певній формі»; «кінематографічні твори і твори, створені за допомогою процесу, аналогічного кінематографії» замінюється більш широким терміном «аудіовізуальні твори», що розширює сферу охорони; розширено обсяг суміжних прав на звукозапис і прав на мовлення; додані положення, пов'язані з відтворенням в «цифровому форматі»;
 • встановлено нові критерії визначення розміру компенсації за шкоду, що збільшують встановлений законом розмір компенсації до 5 млн юанів, а мінімальний - до 500 юанів, а також введено штрафні санкції для більш ефективного запобігання порушенням;
 • переглянуті правила щодо ОКУ;
 • органи, що відповідають за охорону авторського права, наділені додатковими слідчими повноваженнями для розслідування ймовірних порушень;
 • правовласникам дозволено вживати технічних заходів щодо захисту своїх авторських і суміжних прав;
 • переглянута концепція сумлінного використання, яка тепер включає доступ до опублікованих робіт для осіб з вадами зору та іншими обмеженими можливостями.
   

Триває активна співпраця Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) з представниками у сфері інтелектуальної власності (патентними повіреними).

29 липня 2021 року в рамках продовження професійного діалогу відбувся круглий стіл «Рік дії законодавства в патентному праві», організатором якого виступила Всеукраїнська асоціація патентних повірених (ВАПП). Захід проведено на базі Державної науково-технічної бібліотеки за участю патентних повірених, членів та керівництва ВАПП, представників Укрпатенту.

Від Укрпатенту в заході взяв участь директор Департаменту експертизи заявок на винаходи, корисні моделі та компонування Сергій Торянік. Ключовою темою круглого столу стало формування пропозицій для профільних державних установ з метою покращення діючої нормативної бази та правозастосовної практики в сфері інтелектуальної власності (ІВ).

Учасники заходу обговорили останні новели законодавства в частині винаходів і корисних моделей з позицій практичного застосування та розвитку державної системи правової охорони ІВ, окреслили напрями вдосконалення діяльності Укрпатенту з урахуванням інтересів та експертної думки ІВ-спільноти.

Як зазначає Сергій Торянік, захід пройшов в конструктивній та доброзичливій атмосфері, всі сторони мали нагоду обговорити актуальні питання та напрацювати рекомендації щодо подальшої співпраці.

Очікується, що наступні заходи за участю представників Укрпатенту та фахівців сфери ІВ охоплять інші об’єкти інтелектуальної власності та продовжать серію професійних обговорень у визначеному форматі. 


 
 

Тривають заняття Літньої школи з інтелектуальної власності (ІВ) Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ). 28 липня 2021 року навчальні сесії були присвячені темі інтелектуальної власності (ІВ) та штучного інтелекту. Організаторами цьогорічних навчальних заходів виступають ВОІВ, Міністерство економіки України (Мінекономіки) та Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент).

Сьомий розділ Літньої школи відкрив співробітник з програм сектору ІВ та екосистеми інновацій відділу ІВ для бізнесу ВОІВ Саїдахмад Азімов. Спікер ознайомив аудиторію з останніми актуальними змінами в структурі ВОІВ, пов’язаними з екосистемою інновацій, повідомив про визначну роль МСП у розвитку бізнесу та створенні робочих місць у світі. Були розглянуті основні історичні етапи побудови глобальної системи ІВ, перші спроби міжнародної охорони, підкреслено важливість функції стимулювання інновацій. Звернувшись до сучасного етапу розвитку системи ІВ, доповідач звернув увагу на суттєве зростання патентних заявок в світі, збільшення витрат на R&D, посилення ролі передових технологій. Було розглянуто кейс компанії Webdyn, для якої вдала патентна стратегія з моменту заснування в 1997 році стала запорукою успішного становлення та багаторічної плідної роботи на конкурентному ринку. Також у фокусі презентації були питання, пов’язані з патентуванням та передовими технологіями,  супутня проблематика та активність ВОІВ, спрямована на вирішення протиріч. Наостанок доповідач зупинився на програмах та інструментах ВОІВ, створених для підтримки інноваційної екосистеми: функціонування мереж Центрів підтримки технологій та інновацій (TISC), програми підвищення кваліфікації, онлайн-інструменти і платформи, присвячені «зеленим» технологіям, підтримка університетів та дослідницьких організацій, засоби ІВ-діагностики для МСП та ін.

Програму восьмого дня продовжила молодший співробітник з політики відділу ІВ та передових технологій ВОІВ Ксенія Гігакс. Аудиторії була презентована широка за змістом доповідь стосовно передових технологій в період четвертої промислової революції, проаналізовано сучасний стан взаємовідносин з глобальною системою ІВ. Як зазначила доповідач, інформація, дані є «нафтою» сучасного світу, а беззаперечний вплив передових технологій на економіку та життя мільйонів людей приносить нові глобальні виклики. При цьому система ІВ, навіть в цифровому світі, має забезпечувати ефективну підтримку інновацій. Було розглянуто важливість штучного інтелекту (ШІ) для системи інтелектуальної власності, суттєву відмінність його від нових технологій, які з’являлися раніше. Ксенія Гігакс підкреслила, що попри недовершеність технології, широкі можливості її застосування в різних сферах вже сьогодні створюють необхідність регулювання, розробки відповідних політик, залучення до цього процесу технічних експертів. Доповідач розглянула три основні складові ШІ та відображення їх в системі ІВ, обговорила ключові тренди: дані, патентування алгоритмів, межі автономності ШІ. В якості прикладів були запропоновані кейси DABUS (ШІ вказано як єдиного винахідника в заявці), Dreamwriter (ШІ як автор), також згадано відомий проєкт The Next Rembrandt (створення нового шедевру митця за допомогою ШІ та 3D-друку). На завершення представник ВОІВ підсумувала останні відомі ініціативи в зазначеній сфері, а також звернула увагу на профільну діяльність ВОІВ, запросивши учасників на черговий раунд обговорення «Дискусія ВОІВ з питань ІВ та передових технологій», який відбудеться в вересні.   

Модератором занять Літньої школи ВОІВ виступив начальник відділу забезпечення просвітницьких заходів Укрпатенту Касим Величко.

Після завершення навчальних сесій слухачі Літньої школи поставили доповідачам питання, які стосувались вирішення проблем технологічної нерівності між країнами, доступності цифрових інструментів ВОІВ, таких як WIPO Proof, можливості захисту створених штучним інтелектом програм, використанню інструментів ІВ-діагностики, останнім ініціативам в національному законодавстві, наявності допоміжних матеріалів ВОІВ за тематикою доповідей, відмінностей у підході до ШІ та його складових на рівні різних країн тощо.

Заняття Літньої школи ВОІВ – 2021 WSSUA_21 WIPO – Ukraine Summer School on Intellectual Property тривають з 19 по 30 липня 2021 року. Цьогорічна літня школа працює в режимі онлайн із викладанням матеріалу англійською мовою для учасників з різних країн світу.

Детальніше про Літню школу ВОІВ – 2021
Літня школа з інтелектуальної власності ВОІВ – 2021. Відкриття. День перший
Літня школа з інтелектуальної власності ВОІВ – 2021. День другий
Літня школа з інтелектуальної власності ВОІВ – 2021. День третій
Літня школа з інтелектуальної власності ВОІВ – 2021. День четвертий  
Літня школа з інтелектуальної власності ВОІВ – 2021. День п’ятий   
Літня школа з інтелектуальної власності ВОІВ – 2021. День шостий
Літня школа з інтелектуальної власності ВОІВ – 2021. День сьомий

 

 


 

Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) запрошує до участі у четвертому раунді Дискусії ВОІВ, яка відтепер має назву «Дискусія ВОІВ з питань ІВ та передових технологій». Захід відбудеться в режимі онлайн 22 та 23 вересня 2021 року з 12:00 до 14:30 (СЕТ) за допомогою цифрової платформи.

Тема цього раунду – «Дані: не лише штучний інтелект у повністю взаємопов’язаному світі». Для розширення тематики дискусії та більш повного охоплення потенціалу четвертої промислової революції разом з питаннями штучного інтелекту будуть обговорені також інші передові технології, такі як великі дані, блокчейн та генетична інженерія.

Як зазначають організатори, на заході буде забезпечений синхронний переклад англійською, арабською, іспанською, китайською, російською та французькою мовами.

Окрім прямої трансляції в мережі Інтернет, в учасників також буде можливість переглянути дискусію у записі. Порядок денний та інша інформація щодо заходу публікуватиметься на офіційному вебсайті ВОІВ.

Реєстрація на захід доступна за посиланням.
Будь-які питання щодо заходу ВОІВ очікує на адресу
 

З 26 по 30 липня 2021 року в штаб-квартирі Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) проходять засідання 26-ї сесії Комітету з розвитку та інтелектуальної власності Всесвітньої організації інтелектуальної власності. У заході, який відбувається онлайн у режимі відеоконференції, беруть участь представники Міністерства економіки України (Мінекономіки) та Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент).

Від Мінекономіки в засіданнях беруть участь директор департаменту розвитку сфери інтелектуальної власності Андрій Демчук, заступник директора департаменту розвитку сфери інтелектуальної власності – начальник управління промислової власності Богдан Падучак, начальник відділу співробітництва з національними та міжнародними інституціями у сфері інтелектуальної власності департаменту розвитку сфери інтелектуальної власності Мінекономіки Ірина Мацюк, головний спеціаліст відділу співробітництва з національними та міжнародними інституціями у сфері інтелектуальної власності департаменту розвитку сфери інтелектуальної власності Маргарита Шумейко. Укрпатент на заході представляють директор департаменту права та методології інтелектуальної власності Марія Василенко, начальник юридичного відділу Дмитро Ніколаєнко, начальник управління розвитку сфери інтелектуальної власності Юрій Кучинський.

Під час 26-ї сесії Комітету заплановано до обговорення низку важливих питань, які стосуються моніторингу, оцінки, аналізу та звітності щодо виконання рекомендацій у сфері розвитку. Буде обговорюватись технічна допомога ВОІВ в сфері співпраці в цілях сталого розвитку, програма роботи з виконання прийнятих рекомендацій. Також серед питань порядку денного - інтелектуальна власність та розвиток у творчій галузі, обговорення на тему «Жінки та інтелектуальна власність» та ін.

 

27 липня 2021 року заняття Літньої школи з інтелектуальної власності (ІВ) Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) були присвячені темі авторського права та суміжних прав. Організаторами цьогорічних навчальних заходів виступають ВОІВ, Міністерство економіки України (Мінекономіки) та Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент).

Шостий за ліком розділ Літньої школи відкрив юрист відділу законодавства з авторського права сектору авторського права і креативних індустрій ВОІВ Рафаель Ферраз Васкес. Перша доповідь була присвячена міжнародним аспектам та останнім вдосконаленням в сфері авторського права. Почавши з базових понять, доповідач презентував сучасний стан сфери авторського права та суміжних прав з глобальних позицій, звернувши увагу на основних вигодонабувачів – авторів, виконавців, продюсерів, організації мовлення. Серед розглянутих питань – межі авторського права та суміжних прав, особливості у вигляді лімітованого за часом захисту, можливі обмеження та виключення, питання ліцензування, пов’язані економічні права та особисті немайнові права автора. Далі доповідач звернувся до теми законодавства, загальних засад національного законодавства з авторського права та міжнародних угод в сфері АП, починаючи від Бернської конвенції 1886 року до Марракеської угоди (2013), включаючи відповідні угоди ВОІВ (WCT, WPPT).

Другу презентацію дня, присвячену викликам в сфері авторського права в цифрову епоху, також провів Рафаель Ферраз Васкес. З-поміж іншого, під час доповіді разом з аудиторією були розглянуті наслідки у сфері авторського права при створенні в межах країни бізнесу, який розробляє хмарний сервіс, відеохостинг, нову музичну платформу або інтернет-радіо. Були детально опрацьовані практичні аспекти застосування зазначених у першій частині презентації міжнародних угод, проаналізовано досвід, який базується на законодавстві ЄС та міжнародних угодах, включаючи можливості ефективного застосування технологічних засобів захисту (TPM) на сучасному етапі, продемонстровано приклади діяльності ОКУ та ліцензування в звичайному та цифровому середовищі та ін. Коментуючи останні тренди сфери в цифровому середовищі, Рафаель Ферраз Васкес звернув особливу увагу на блокчейн-технології, появу і використання токенів NFT для об’єктів АП.

Модератором сьомого дня Літньої школи ВОІВ був начальник відділу забезпечення просвітницьких заходів Укрпатенту Касим Величко.

Під час презентацій студенти Літньої школи ставили доповідачу питання, які стосувалися авторського права та суміжних прав на програмне забезпечення, можливостей захисту для концептуального мистецтва, кавер-версій популярних композицій, використання музики та радіо в роздрібних магазинах, телевізійних шоу та серіалах, особливостей приєднання країн до Римської конвенції тощо.

Заняття Літньої школи ВОІВ – 2021 WSSUA_21 WIPO – Ukraine Summer School on Intellectual Property тривають з 19 по 30 липня 2021 року. Цьогорічна літня школа працює в режимі онлайн із викладанням матеріалу англійською мовою для учасників з різних країн світу.

 

 

Другий тиждень занять Літньої школи з інтелектуальної власності (ІВ) Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) продовжив тему торговельних марок. Організаторами цьогорічних навчальних заходів виступають ВОІВ, Міністерство економіки України (Мінекономіки) та Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент).

Черговий розділ Літньої школи, присвячений торговельним маркам, відкрила юрист секції консультацій з питань політики та законодавства департаменту торговельних марок, промислових зразків та географічних зазначень ВОІВ пані Ноель Муту. У блоці були розглянуті торговельні марки (ТМ) та географічні зазначення (ГЗ). Детально зупинившись на визначеннях, схожості та принципових відмінностях між ТМ та ГЗ, доповідач також розглянула багатосторонні угоди та інструменти щодо зазначених об’єктів в міжнародній практиці. Окрім цього йшлося про обсяг захисту, ризики при невикористанні можливостей захисту, які надають ТМ та ГЗ, особливості колективних та сертифікаційних ТМ, а також діяльність Постійного комітету ВОІВ з питань законодавства щодо торговельних марок, промислових зразків та географічних зазначень (SCT).

В перерві між лекціями слухачі міжнародної онлайн-школи мали нагоду ознайомитися з презентаційним відео, присвяченим Україні.  

Завершальною темою розділу стали торговельні марки і мережа Інтернет, презентацію провела юрисконсульт з торговельних марок сектору брендів та дизайну департаменту торговельних марок, промислових зразків та географічних зазначень ВОІВ пані Марта Парра де Фрідлі. Доповідач презентувала модель використання ТМ перед появою Інтернету, а також основні етапи впровадження рекомендацій та механізмів, в яких виникла потреба під час вибухового розвитку Глобальної мережі. Представниця ВОІВ окреслила проблеми, які постали в сфері регулювання ТМ в 1998-2001 рр., вказала на основні розбіжності Інтернету як носія без кордонів із класичним підходом та принципом територіальності, а також детально розкрила проблематику використання ТМ в Інтернеті на сучасному етапі. Останній характеризується великою кількістю товарів та брендів, які розповсюджуються світом через онлайн-аукціони, широко використовуються в пошукових системах, рекламуються та пропонуються до продажу в соціальних мережах та віртуальних світах.

Слухачі Літньої школи поставили доповідачам питання щодо певних кейсів реєстрації ГЗ в Україні і світі, можливості реєстрації географічних зазначень для певних категорій товарів, обмежень для країн, які не є членами SCT, позиції стосовно судових рішень щодо відключення вмісту вебсайту у всьому світі через порушення ТМ, визначення юридичного змісту доменного імені в національному законодавстві для захисту прав у суді, включення до ТМ спецсимволів, таких як хештег, правомірності використання ТМ в якості ключових слів в контекстній рекламі та ін.

Модерацію заходів шостого дня Літньої школи ВОІВ здійснював начальник відділу забезпечення просвітницьких заходів Укрпатенту Касим Величко.
 

Заняття Літньої школи ВОІВ – 2021 WSSUA_21 WIPO – Ukraine Summer School on Intellectual Property тривають з 19 по 30 липня 2021 року. Цьогорічна літня школа працює в режимі онлайн із викладанням матеріалу англійською мовою для учасників з різних країн світу.

 

Популярне на сайті

Щодо діяльності Апеляційної палати НОІВ

Повідомляємо, що 25 травня 2021 року набрав чинності наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 02.03.2021 № 433 «Про затвердження Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07 травня 2021 року за № 610/36232 та опублікований в Офіційному віснику України № 39 від 25.05.2021.

Призначені засідання колегій Апеляційної палати відбудуться згідно з графіком засідань, розміщеним на вебсайті Укрпатенту у розділі «Апеляційна палата».

З текстом Регламенту Апеляційної палати НОІВ можна ознайомитись на офіційному вебсайті Укрпатенту у розділі «Апеляційна палата».

Принагідно інформуємо, що у цьому ж розділі оприлюднюються накази Укрпатенту про затвердження рішень Апеляційної палати.

 

Корисно знати

Безоплатні навчальні та довідкові матеріали ВОІВ та ЄПВ

ВЕБІНАРИ ВОІВ

Щороку ВОІВ організовує низку безоплатних віртуальних семінарів (вебінарів). Їх мета полягає в інформуванні користувачів у всьому світі про останні досягнення, зміни й оновлення. Пропонуємо вашій увазі розклад найближчих вебінарів ВОІВ у 2021 році.

Вебінари стосовно PATENTSCOPE

Ці вебінари пропонують загальний огляд глобальної патентної бази даних PATENSCOPE або перегляд конкретних функцій бази даних у деталях. Учасники дізнаються, як отримати доступ до набору наявних функцій та як їх максимально застосувати. Буде розглянуто конкретні приклади для спрощення використання особливостей різних функцій. Кожен вебінар завершується сесією запитань та відповідей.
 

Дата і час

(за Києвом)

Мова

Тема

Реєстрація

17 серпня

18:30

англійська

IPC та CPC у PATENTSCOPE

Зареєструватись

Зареєструватись

19 серпня

9:30

11 серпня

17:00

англійська

Літній курс PATENTSCOPE

Сесія 3 (включаючи практичні завдання)

Зареєструватись

24 серпня

17:00

англійська

Літній курс PATENTSCOPE

Сесія 4 (включаючи практичні завдання)

Зареєструватись

 

Вебінари стосовно Глобальних баз даних (Global Database)

У цих вебінарах буде запропоновано детальний огляд баз даних, як використовувати надану інформацію для пошуку або скористатись практичними порадами щодо пошуку промислових зразків або торговельних марок. Будуть розглянуті конкретні приклади, для забезпечення якнайкращого використання баз даних учасниками вебінару. Кожен вебінар завершується сесією питань та відповідей.

Дата і час

(за Києвом)

Мова

Тема

Реєстрація

27 липня

18:30

англійська

Практичні випадки у Глобальній базі даних промислових зразків

Зареєструватись

29 липня

18:30

англійська

Практичні випадки у Глобальній базі даних торговельних марок

Зареєструватись

 

Розклад майбутніх вебінарів та матеріали вебінарів, які вже відбулись

Якщо вам цікаві вебінари стосовно іншої тематики (або мовою, іншою ніж англійська) чи презентації, які використовувались під час вебінарів, що відбулись, за посиланням можна ознайомитись з календарем вебінарів ВОІВ.  

 

Актуалізовано 23.07.2021

З 19 липня 2021 року в Спеціальній інформаційній системі (СІС) Укрпатенту впроваджено функцію онлайн-сплати для будь-яких зборів, які стосуються об'єктів промислової власності (ОПВ).

Детальніше >>

ПОКАЗНИКИ

Травень 2020 Травень 2021

Винаходи

226
246

Корисні моделі

377
329

Промислові зразки

142
124

Торговельні марки

2818
3097

Усього надійшло

3523
3796
ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
СБ
НД
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
Календар

30

Липня , 2021

На цей день подій не заплановано

Всі події