Укр Eng
На цей день подій не заплановано Січень Січня Лютий Лютого Березень Березня Квітень Квітня Травень Травня Червень Червня Липень Липня Серпень Серпня Вересень Вересня Жовтень Жовтня Листопад Листопада Грудень Грудня

Станом на 31 грудня 2020 року загальний обсяг колекції CD-ROM та DVD у Фонді патентної документації громадського користування (ФГК) становить понад 34380 дисків.

За 2020 рік через систему електронного подання надійшло надійшло 21 025 заявок на об’єкти промислової власності (ОПВ), що склало 54,8 % від загальної кількості заявок. Серед заявок, поданих електронним шляхом, 1213 заявок на винаходи (38,2 %), 1060 на корисні моделі (20,0%), 1045 на промислові зразки (51,6%), 17 707 на торговельні марки (63,5 %).

 

 

 

 

 

У розділі «Стандарти ВОІВ» розміщено актуалізований неофіційний переклад українською мовою стандарту ВОІВ ST.37 "Рекомендації щодо відомчого досьє опублікованих патентних документів" відповідно до його чинної редакції, опублікованої ВОІВ.

 

 

 

 

Відповідно до частини другої статті 3-1 Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” та пункту 2 статті 2-1 Закону України “Про охорону прав на промислові зразки” до владних повноважень делегованих НОІВ належить, зокрема, інформування та надання роз’яснень щодо реалізації державної політики у сфері охорони прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки.

У зв‘язку з численними запитами заявників, власників та їх представників, зокрема представників у справах інтелектуальної власності Писаренко А.П., Петошевич Д.А., президента Всеукраїнської асоціації патентних повірених Краснікова В.С. стосовно деяких питань охорони прав на винаходи, корисні моделі та промислові зразки Укрпатент повідомляє про наступне.

СТОСОВНО ВИНАХОДІВ ТА КОРИСНИХ МОДЕЛЕЙ

Щодо проведення експертизи заявок на винаходи (корисні моделі) на відповідність умовам надання правової охорони (патентоздатності)

Відповідно до частини першої статті 6 Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” (далі – Закон про винаходи) правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі та відповідає умовам патентоздатності. Отже, умови надання правової охорони винаходу (корисній моделі) включають відповідність винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, які викладені у статті 7 Закону про винаходи.

Таким чином, незавершена експертиза заявки на винахід або заявки на корисну модель проводиться як щодо патентоздатності, так і щодо інших умов надання правової охорони відповідно до законодавства, що діяло на дату подання заявки. 

Для заявок, поданих до 16.08.2020, незавершена експертиза проводиться щодо відповідності умовам надання правової охорони, у тому числі умовам патентоздатності, викладеним в редакції Закону про винаходи до 16.08.2020, а для заявок, поданих на цю дату та після неї – відповідно до чинної редакції цього Закону.

Такий підхід застосовується як до національних заявок, так і до міжнародних заявок, дата подання яких визначається їх датою міжнародного подання.

Щодо питання “об‘єктності” (придатності об‘єкту винаходу/корисної моделі для надання їх правової охорони) при проведенні експертизи заявок на винаходи (корисні моделі)

Оскільки питання “об‘єктності” відноситься до умов надання правової охорони винаходу (корисної моделі), то перелік об‘єктів, що можуть отримати правову охорону для заявок, поданих до 16.08.2020, та експертиза за якими не завершена, відповідає редакції Закону про винаходи до 16.08.2020.

Щодо розгляду заяв про визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними повністю або частково Апеляційною палатою

Аналогічно, такий підхід застосовуватиметься до розгляду заяв про визнання недійсними прав інтелектуальної власності на винахід (корисну модель), поданих до Апеляційної палати, якою буде розглянуто питання невідповідності винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, в редакції Закону про винаходи до 16.08.2020 для заявок, що подані до цієї дати, та в чинній редакції Закону для заявок, що подані на цю дату та після неї.

Щодо строку подання клопотання про видачу сертифіката додаткової охорони

Відповідно до частини третьої статті 271 Закону про винаходи клопотання про видачу сертифікату додаткової охорони має надійти до НОІВ протягом шести місяців від дати публікації відомостей про державну реєстрацію винаходу або від дати видачі першого дозволу відповідного компетентного органу, залежно від того, яка з цих дат є пізнішою.

Згідно з пунктом 1.5 Інструкції про порядок продовження строку дії патенту на винахід, об'єктом якого є засіб, використання якого потребує дозволу компетентного органу збір за  подання  клопотання  має  бути  сплачено  та клопотання має бути подано до Державної служби не пізніше ніж за 6 місяців до закінчення строку дії патенту.

Відповідно до пункту 2 Прикінцевих положень Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства” № 816-IX до приведення законодавства у відповідність із цим Законом інші закони та нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.

Отже, при обчисленні строку подання клопотання про видачу сертифікату додаткової охорони застосовуються норми частини третьої статті 271 Закону про винаходи.

СТОСОВНО ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ

Щодо застосовування законодавчих актів стосовно промислових зразків, патенти на які були видані до введення в дію Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями» від 21.07.20 № 815-ІХ

16 серпня 2020 року набрав чинності Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями» від 21.07.20 № 815-ІХ (далі – Закон про посилення охорони). Цим Законом внесені зміни, зокрема, до Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» (далі – Закон про промислові зразки).

Зазначеними змінами встановлено, зокрема, інші умови надання правової охорони для промислових зразків. 

Відповідно до пункту 6 розділу «Прикінцеві та перехідні положення» Закону про посилення охорони, патенти, видані за заявками, одержаними Установою до дня набрання чинності цим Законом, є чинними.

Отже, протягом деякого часу на території України будуть чинними такі охоронні документи, що засвідчують права інтелектуальної власності на промислові зразки:  

1) патенти, видані відповідно до Закону про промислові зразки у редакції, чинній до 16.08.2020 (попередньої редакції Закону) та
2) свідоцтва, видані відповідно до Закону про промислові зразки у редакції, що є чинною з 16.08.2020.

Оскільки закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, до промислових зразків, на які видані патенти на підставі попередньої (чинної до 16.08.2020) редакції Закону про промислові зразки, мають застосовуватися ті положення, які передбачені попередньою редакцією Закону, і до них не повинні висуватися вимоги щодо умов надання правової охорони,  які у попередній редакції Закону відсутні. 

Щодо чинності прав власника запатентованого промислового зразка, що є частиною складеного виробу та є невидимим під час звичайного використання виробу

Права на промислові зразки, на які видано патенти на підставі попередньої (чинної до 16.08.2020) редакції Закону про промислові зразки, які є частинами складених виробів та є невидимими під час звичайного використання виробів, після набрання чинності Закону про посилення охорони, залишаються чинними, за умови сплати річних зборів за підтримання чинності прав на такі промислові зразки та за умови, у разі необхідності, подання клопотання про продовження строку чинності прав на них.

Щодо визначення виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка

При визначенні виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, протягом часу дії патентів застосовується попередня (чинна до 16.08.2020) редакція Закону про промислові зразки, на підставі якої були видані зазначені патенти. 

 

 

15 січня 2021 року відбулося обговорення на тему «Охорона прав ІВ на традиційні знання у сфері охорони здоров’я». Захід було проведено в режимі онлайн фахівцями відділення розвитку відносин у сфері інтелектуальної̈ власності (ІВ) Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент).

Під час заходу обговорювалися актуальні питання щодо соціально-культурного значення та економічної цінності традиційних знань в Україні. Зокрема, розглянуто значення термінів «народна медицина (цілительство)» та «нетрадиційна медицина», а також з’ясовано, якими поняттями та термінами оперує ВООЗ. Також було приділено увагу їх визначенню у законодавчій базі. Спікери заходу висвітлили питання правового регулювання охорони прав ІВ на традиційні знання та розповіли про міжнародні підходи щодо захисту суб'єктів права ІВ у сфері охорони здоров’я. Було зазначено, що міжнародна система інтелектуальної власності не в повній мірі захищає традиційні знання і традиційні вираження культури, відтак багато громад і урядів закликають до розробки міжнародного правового документа, який би надавав особливий захист традиційним знанням, зокрема у сфері охорони здоров’я.

Учасники заходу взяли активну участь в обговоренні, з-поміж іншого звернувши увагу на можливості вдосконалення нормативної бази, яка регулює охорону прав ІВ на традиційні знання у сфері охорони здоров’я. 

Спікерами заходу були к.ю.н., професіонал з інтелектуальної власності відділу навчальних програм та забезпечення просвітницьких заходів відділення розвитку відносин у сфері інтелектуальної власності Укрпатенту Олена Пономарьова та к.ю.н., нотаріус, експерт у сфері інтелектуальної власності Катерина Воронцова.

Презентаційні матеріали заходу розміщено за посиланням: https://bit.ly/2Kj5JCb

Організатори висловлюють подяку спікерам, учасникам обговорення та запрошують до участі в наступних заходах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом 2020 року надійшло 45426 заявок на об’єкти промислової власності (ОПВ). Серед заявок: 3179 - на винаходи, 5288 - на корисні моделі, 34932 - на торговельні марки, 2027 - на промислові зразки. Загальна кількість охоронних документів на ОПВ, зареєстрованих у 2020 році, становить 30255.

 

 

 

 

 

Протягом грудня 2020 року надійшло 4367 заявок на об’єкти промислової власності (ОПВ). Серед заявок: 401 - на винаходи, 479 - на корисні моделі, 3339 - на торговельні марки, 148 - на промислові зразки. Загальна кількість охоронних документів на ОПВ, зареєстрованих у грудні, становить 2627.

 

 

 

 

 

 

15 січня 2021 року Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) запрошує долучитися до онлайн-обговорення на тему «Охорона прав інтелектуальної власності на традиційні знання у сфері охорони здоров’я».  

Під час заходу будуть розглянуті такі питання: 

  • поняття традиційних знань у сфері охорони здоров’я;
  • міжнародні підходи щодо захисту суб’єктів права ІВ на традиційні знання;
  • проблеми правового регулювання охорони прав ІВ на традиційні знання.

Дата: 15 січня 2021 року

Час: 14:00 – 15:00

Платформа: Zoom

Деталі підключення у Zoom
Посилання Zoom
Ідентифікатор конференції: 811 2523 9632
Код доступу: 87NM8k 

Спікери:

Олена Пономарьова – к.ю.н., професіонал з інтелектуальної власності відділу навчальних програм та забезпечення просвітницьких заходів відділення розвитку відносин у сфері інтелектуальної власності Укрпатенту.

Катерина Воронцова – к.ю.н., нотаріус, експерт у сфері інтелектуальної власності.
До участі запрошуються юристи, спеціалісти у сфері ІВ, представники медичної сфери, особи, які займаються традиційною та нетрадиційною медициною, а також усі охочі, кому цікаво дізнатися про охорону прав ІВ на традиційні знання у сфері охорони здоров’я.

Деталі

 

 

 

Популярне на сайті

Описи до патентів України на винаходи і корисні моделі

Опис до патенту на винахід (корисну модель) є вичерпним джерелом інформації стосовно винаходу (корисної моделі). Опис розкриває суть винаходу (корисної моделі) та підтверджує обсяг правової охорони, визначений формулою винаходу (корисної моделі).

З набранням чинності Закону України "Про внесення змін до деяких законів щодо створення національного органу інтелектуальної власності" від 16.06.2020 № 703-IX та відповідно до пункту першого розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2020 р. № 1276-р "Про національний орган інтелектуальної власності", згідно з яким державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності" (далі – Укрпатент) виконує функції Національного органу інтелектуальної власності (далі – НОІВ), до повноважень Укрпатенту належить опублікування офіційних відомостей щодо об’єктів інтелектуальної власності.

Відповідно до ст.23 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі":

- одночасно з державною реєстрацією винаходу (корисної моделі) НОІВ здійснює публікацію в Бюлетені (офіційному електронному бюлетені НОІВ) відомостей про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі), визначених у встановленому порядку;

- не пізніше 3 місяців від дати опублікування відомостей про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі) НОІВ публікує опис до патенту, що містить формулу та опис винаходу (корисної моделі), а також креслення, на яке є посилання в описі винаходу (корисної моделі).

З метою виконання зазначених повноважень Укрпатентом видано наказ «Про публікацію відомостей щодо об’єктів інтелектуальної власності» від 02 листопада 2020 року № 152-Н/2020, яким затверджено та введено в дію Склад відомостей про заявлені і зареєстровані об’єкти інтелектуальної власності, інших офіційних відомостей та сповіщень для їх публікації (далі – Склад відомостей) з урахуванням останніх змін, внесених до спеціальних законів у сфері інтелектуальної власності.

Відповідно до Складу відомостей, опис до патенту України на винахід (корисну модель) є самостійним офіційним мережним електронним виданням, яке видається з періодичністю виходу бюлетеня "Промислова власність".

Описи до патентів на винаходи і корисні моделі публікувались на паперовому носієві з 1993 по 2011 рік включно, з 2005 року представлені на оптичному носієві "Національний CD-ROM «Винаходи в Україні»".

Користувачі мають можливість:

1. Ознайомитись з описами до патентів:

- у Спеціальній інформаційній системі Укрпатенту та у Спеціалізованій базі даних "Винаходи (корисні моделі) в Україні", які містять повні відомості про державну реєстрацію винаходів (корисних моделей) у структурованому вигляді та патентні документи у форматі PDF, доступ до яких надається на безоплатній основі на вебсайті Укрпатенту; 

- у Фонді патентної документації громадського користування (ФГК), який входить до структури Відділення патентно-інформаційних послуг, консультацій та сприяння інноваційній діяльності Укрпатенту (бульвар Л. Українки, 26, м. Київ, 01133, тел.: (38 044) 494-06-90);

2. Придбати національний CD-ROM "Винаходи в Україні".

Зразок опису до патенту на винахід

Зразок опису до патенту на корисну модель

 

 

Модифіковано: листопад, 2020
 
Корисно знати

Інформаційне повідомлення про повноваження Укрпатенту в сфері авторського права

У зв’язку з набранням чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законів щодо створення національного органу інтелектуальної власності», відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2020 р. № 1267-р «Про національний орган інтелектуальної власності», частини другої статті 4-1 Закону України «Про авторське право і суміжні права», до повноважень Укрпатенту, зокрема належить приймання і розгляд заявок на державну реєстрацію прав автора на твори науки, літератури і мистецтва, а також на реєстрацію договорів, що стосуються прав авторів на твори, здійснення їх реєстрації; видача свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір; здійснення публікацій в офіційному бюлетені з питань охорони авторського права і суміжних прав.

Відповідно до зазначених законів Укрпатент також здійснює інформаційну діяльність у сфері правової охорони інтелектуальної власності.

З метою своєчасного інформування заявників з питань державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, повідомляємо про створення на офіційному веб-сайті Укрпатенту розділу «Авторське право», який знаходиться у рубриці «Заявникам» у головному меню веб-сайту Укрпатенту. 

Розділ «Авторське право» містить, зокрема актуальну інформацію щодо бланків заяв для реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, інформацію про реквізити рахунків для оплати зборів і мита та їх розмір, а також довідкову інформацію з питань авторського права, та розміщений за посиланням: https://ukrpatent.org/uk/articles/copyright

 

Головна подія

09 листопада , 2020

Інформаційне повідомлення

Інформаційне повідомлення щодо сплати зборів за дублікати

Детальніше

 

ПОКАЗНИКИ

Грудень 2019 Грудень 2020

Винаходи

297
401

Корисні моделі

502
479

Промислові зразки

150
148

Торговельні марки

2791
3339

Усього надійшло

3740
4367
ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
СБ
НД
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
Календар

22

Січня , 2021

На цей день подій не заплановано

Всі події