Укр Eng
На цей день подій не заплановано Січень Січня Лютий Лютого Березень Березня Квітень Квітня Травень Травня Червень Червня Липень Липня Серпень Серпня Вересень Вересня Жовтень Жовтня Листопад Листопада Грудень Грудня

У рамках ініціатив Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ), спрямованих на розвиток глобальної інфраструктури інтелектуальної власності, зокрема шляхом покращення доступу до інформації та сприяння її використанню, між ВОІВ та Державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) було започатковано співпрацю, виражену з-поміж іншого в проведенні спільних заходів, спрямованих на вдосконалення послуг у сфері інтелектуальної власності. 

Результатом співпраці стало приєднання України до проєктів з розвитку глобальних баз даних, що стосуються знаків для товарів і послуг – Global Brand Database – та промислових зразків – Global Design Database.

За даними повідомлень, розміщених на вебсайті ВОІВ, з травня цього року в Global Brand Database наявний весь національний фонд знаків для товарів і послуг, а з червня в Global Design Database з’явиться фонд промислових зразків.

 

Довідкова інформація

Global Brand Database – це база даних, що надає широкі можливості пошуку ідентичних знаків для товарів і послуг та порівняння графічних елементів і широкий спектр фільтрів якої дозволяє провести пошук та порівняння окремих елементів позначення. Пошук за знаками, що вже наявні, є першим необхідним кроком для процедури реєстрації.

    Зазначена база даних містить: 
    • множину національних та міжнародних фондів знаків для товарів і     послуг, кількість яких постійно зростає; 
    • найменування місць походження; 
    • емблеми, що охороняються офіційно.

Загальна кількість записів станом на липень 2020 року становить майже 42 000 000.

З квітня минулого року ВОІВ використовує новітню технологію пошуку зображень на основі штучного інтелекту (ШІ), що дозволяє швидше й простіше визначити розрізняльну здатність знака для товарів і послуг, яка консолідована з алгоритмом пошуку в зазначеній базі даних. Нова технологія дозволяє сформувати більш компактну та вивірену групу потенційно схожих знаків, що забезпечує зменшення обсягу робіт для аналізу та вивчення.

Наразі кількість учасників проєкту складає 62.

 

Global Design Database – це база даних, яка дозволяє без зайвих зусиль здійснювати пошук у численних джерелах спеціальної інформації та швидко отримувати необхідні дані, тим самим надаючи можливість ефективного дослідження масиву зразків.

Завдяки застосуванню єдиного, інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу база даних дає змогу здійснювати одночасний пошук за більш ніж 12 580 000 промисловими зразками, що зареєстровані за Гаазькою системою, адміністративні функції якої виконує ВОІВ, та/чи в національних фондах сторін-учасників проєкту.

Наразі кількість таких учасників складає 28. 

Сьогодні завершився тиждень інтелектуальної власності ВОІВ-Україна. 12 лекцій, 14 спікерів та понад 120 учасників – такі результати п’ятиденної онлайн-конференції WIPO-Ukraine IP Week, організованої Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки) й Державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) у співпраці із Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (ВОІВ).

У межах заходу вдалося обговорити питання, які визначають можливості й перспективи розвитку сфери інтелектуальної власності (ІВ): захист прав ІВ, патентне законодавство, міжнародне патентування за допомогою системи PCT, захист прав на торговельні марки в Україні та закордоном, Мадридська система, значення авторських прав для розвитку креативних індустрій і міжнародна система авторського права та суміжних прав, креативні індустрії в Україні, система правової охорони ІВ України в контексті реформи сфери та інші. 

Перед учасниками WIPO-Ukraine IP Week виступили із змістовними доповідями високопрофесійні фахівці – представники ВОІВ та Укрпатенту. Незмінна активність аудиторії засвідчила актуальність тем, порушених і розкритих спікерами: є всі підстави сподіватися на те, що досвід, яким поділилися експерти сфери, неодмінно знадобиться слухачам у їхній професійній діяльності.

На офіційній церемонії закриття конференції було підбито підсумки заходу й обговорено плани на майбутнє. Перед учасниками та спікерами виступили представники організаторів: Олександр Шевченко, керівник програм відділу країн Кавказу, Центральної Азії та Східної Європи Департаменту країн з перехідною та розвиненою економікою (ВОІВ); Богдан Падучак, заступник директора Департаменту розвитку сфери інтелектуальної власності Мінекономіки; Ірина Мацюк, завідувач сектору співробітництва з національними та міжнародними інституціями у сфері ІВ Департаменту розвитку сфери ІВ Мінекономіки; Данило Цьвок, директор розвитку відносин у сфері інтелектуальної власності Укрпатенту; Касим Величко, начальник відділення розвитку відносин у сфері інтелектуальної власності Укрпатенту.

Ключовим повідомленням, адресованим аудиторії в межах завершального акорду заходу, стало сподівання на важливість проведення цього тематичного тижня для української IP-спільноти та побажання подальшої підтримки контактів, налагоджених за час конференції між фахівцями-практиками у сфері ІВ. І не тільки в обмежених умовах карантину.  

До Укрпатенту як до національного відомства інтелектуальної власності відповідно до Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків надійшли Циркуляри ВОІВ С.Н 142 та С.Н 143.

У Циркулярах висловлюється прохання до національних відомств інтелектуальної власності проконсультуватися з користувачами Гаазької системи міжнародної реєстрації промислових зразків (далі – Гаазька система) щодо пропозиції продовжити чинний 6-місячний стандартний період публікації міжнародних реєстрацій до 12 місяців, шляхом заповнення Запитальника.

У зв‘язку з цим Укрпатент звертається до зацікавлених організацій – користувачів Гаазької системи з проханням взяти участь в опитуванні ВОІВ та заповнити Запитальник.

Відповіді на запитальник просимо надіслати до 01.08.2020 на адресу m.vasilenko@ukrpatent.org.

Звертаємо увагу, що опитування ВОІВ адресоване групам користувачів (організаціям), тому відповіді фізичних осіб, у разі їх одержання, не будуть передані до ВОІВ.

Протягом червня 2020 року надійшло 4239 заявок на об’єкти промислової власності (ОПВ). Серед заявок: 297 - на винаходи, 391 - на корисні моделі, 3396 - на знаки для товарів і послуг, 155 - на промислові зразки. Загальна кількість охоронних документів на ОПВ, зареєстрованих у червні, становить 2506.

Четвертий день Online Conference: WIPO-Ukraine IP Week присвятили тематиці креативних індустрій як таких, що в умовах сьогодення  опинилися у фокусі уваги глобальної економіки. У цьому контексті забезпечення належного захисту прав інтелектуальної власності конче необхідне.

У ході заходу Мохаммад Альхаббаль, асоційований керівник програм Відділу розвитку авторських прав (ВОІВ), представив огляд міжнародної системи авторського права та суміжних прав і розповів про значення авторських прав для розвитку креативних індустрій. До обговорення в межах порушених спікером питань долучилися слухачі: обмінювалися думками про міжнародно-правову базу та інструменти захисту у сфері авторського права та суміжних прав.

Ольга Кулініч, начальник Відділу освітніх програм та заходів Відділення з розвитку відносин у сфері інтелектуальної власності Укрпатенту, у своєму виступі окреслила питання, пов’язані з удосконаленням правового регулювання креативних індустрій в Україні, та проаналізувала вплив пандемії на сучасні тренди розвитку креативного бізнесу. Дослідивши досвід представників окремих творчих професій, доповідач запропонувала на розгляд аудиторії інструменти, що можуть бути запозичені Україною для підтримки сфери креативних індустрій у новому онлайн-режимі, спричиненому пандемією. 

Також сьогодні на конференції було представлено нову онлайн-платформу «Creative Academy» про креативні індустрії та інтелектуальну власність (http://creative-academy.com.ua/).

У 2020 році Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) внесла зміни та доповнення до тексту чинної редакції Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (МКТП (11-2020) і з 1 січня 2021 року запроваджує її нову версію – МКТП (11-2021). Повідомлення про зазначене, а також доступ до ранньої публікації МКТП (11-2021) англійською та французькою мовами оприлюднено на вебсайті ВОІВ.

Відповідно до рішень 30-ї сесії Комітету експертів Ніццького союзу, яка цього року відбувалася в електронному форматі, було прийнято низку рішень, зокрема повністю було видалено 1 базовий номер, модифіковано формулювання на більш ніж 34 базових номерах та додано понад 30 повністю нових формулювань товарів і послуг. Загальна кількість змін у переліках товарів і послуг становить більш ніж 100. Змін також зазнали заголовки 9 класів та відповідні пояснювальні примітки до них.

У зв’язку із цим в Укрпатенті, відповідно до прийнятої стратегії та практики ВОІВ, у рамках виконання відповідного Плану заходів тривають роботи, які забезпечать запровадження в державній системі правової охорони інтелектуальної власності з 1 січня 2021 року нової версії чинної, одинадцятої, редакції МКТП у перекладі українською мовою – МКТП (11-2021).

Крім того, тривають роботи з удосконалення тексту МКТП у перекладі українською мовою, результати яких також увійдуть до українськомовної версії МКТП (11-2021).

Онлайн-конференція WIPO-Ukraine IP Week перетнула екватор: половина запланованої роботи виконана. Сьогодні, під час третього дня конференції, обговорювали Мадридську систему та захист прав на торговельні марки в Україні й закордоном.

Спікер Тетяна Баду, старший юрисконсульт Мадридського юридичного відділу (ВОІВ), презентувала загальний огляд та переваги використання Мадридської системи – міжнародної системи реєстрації знаків для товарів і послуг. Серед особливостей сієї системи доповідач виокремила такі: у межах системи підтримка надається протягом усього життєвого циклу об’єкта охорони – від подачі заявки до продовження строку дії охоронного документа. Подача однієї заявки й оплата одного набору зборів дозволяє отримати охорону в 122 країнах, а наявність єдиної централізованої системи дає можливість вносити зміни в глобальний портфель знаків для товарів і послуг, продовжувати строк їх дії й розширювати їх географічне охоплення.

Сергій Брудняк, заступник начальника Відділу розвитку мережі центрів підтримання технологій Відділення з розвитку відносин у сфері інтелектуальної власності Укрпатенту, під час свого виступу розповів про захист прав на ТМ за кордоном. Слухачі отримали інформацію про юрисдикційний спосіб захисту прав на ТМ на прикладі аналізу відповідного досвіду КНР, ЄС та Росії, а також про практику захисту прав на онлайн-маркетплейсах і практику розгляду на таких платформах скарг щодо порушення прав.

Директор з питань права та адміністрування державних реєстрів Укрпатенту Микола Потоцький розповів про захист прав на ТМ в Україні, особливості набуття й здійснення права власності на знаки для товарів і послуг в Україні. Аудиторія охоче долучилася до запропонованого автором порівняльного аналізу Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та проєкту Закону № 2258 з прогнозом можливих результатів.

Попереду ще два дні конференції – учасники готові до наступних тематичних обговорень численних питань інтелектуальної власності.

 

 

 

Другий день конференції WIPO-Ukraine IP Week видався насиченим та інтенсивним. Сьогодні були розглянуті міжнародні системи патентування й системи реєстрації промислових зразків.

Спікер Ольга Крисанова, керівник програм Відділу міжнародного співробітництва PCT (ВОІВ) розповіла про систему PCT та переваги міжнародного патентування з використанням цієї системи. Доповідач пояснила присутнім вигідні особливості умов Договору про патентну кооперацію: по-перше, подаючи одну міжнародну патентну заявку за процедурою РСТ, заявник може забезпечити своєму винаходу охорону в більшості країн світу, а по-друге, обрання замовником цього шляху патентування допомагає патентним відомствам у прийнятті рішень про видачу патенту й полегшує доступ до технічної інформації, яка стосується винаходів.

Сергій Брудняк, заступник начальника Відділу розвитку мережі центрів  підтримання технологій Відділення з розвитку відносин у сфері інтелектуальної власності Укрпатенту під час свого виступу розповів про поняття промислового зразка та про національну систему набуття прав на такий зразок. У ході презентації були окреслені основні аспекти правової охорони промислових зразків, обсяг їх правової охорони та специфіка, етапність і поради щодо використання національної процедури отримання патенту на промисловий зразок.

Заступник начальника відділу прав на результати науково-технічної діяльності Укрпатенту Лариса Тумко у своєму виступі розповіла про міжнародну систему реєстрації промислових зразків. З виголошеної доповіді присутні дізналися про деталі та специфіку процедури, подання та розгляду міжнародної заявки на промисловий зразок, а також почули, яких порад слід дослухатися заявникам щодо основних питань діловодства за такими заявками.

Робочий чат конференції, організований у межах сесії «запитання-відповідь», був насичений цікавими запитаннями учасників та змістовними й аргументованими відповідями спікерів. 

 

 

 

Популярне на сайті

Оголошено переможців Всеукраїнського конкурсу «Винахід року 2020»

24 червня 2020 року відбулося оголошення та нагородження переможців Всеукраїнського конкурсу «Винахід року 2020». Захід проходив в онлайн-режимі за участю представників Укрпатенту, Торгово-промислової палати України та Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Під час трансляції переможці отримали можливість презентувати власні проекти аудиторії.  

Повний відеозапис урочистої церемонії 

Переглянути на YouTube

Переглянути на Facebook

Нагадуємо, конкурс «Винахід року 2020» проводився Державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) спільно з Торгово-промисловою палатою України за підтримки Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України з метою популяризації винахідницької діяльності та привернення уваги вітчизняних і закордонних інвесторів й виробників. 

У 2020 році на конкурс було подано 244 винаходи, які захищені чинними патентами України на винаходи, що видані протягом останніх 5 років. Варто зазначити, що 87 % від загального обсягу конкурсних робіт було подано науковими закладами України.

Конкурс «Винахід року 2020» проходив в три етапи. На  першому етапі протягом лютого 2020 року здійснювався прийом та опрацювання конкурсних матеріалів Робочою групою Укрпатенту. Одночасно проводилась активна інформаційно-рекламна кампанія. Інформацію про Конкурс надсилали засобами електронного зв’язку безпосередньо підприємствам, вищим навчальним закладам, науковим установам та регіональним ТПП України. Також надавалися численні консультації щодо умов участі в Конкурсі, правил підготовки  документів; перевірялися заявочні матеріали на відповідність умовам Конкурсу та здійснювалась їх попередня оцінка за встановленими критеріями.

На другому етапі Експертна рада Укрпатенту провела оцінювання всіх поданих матеріалів за критеріями, встановленими Положенням про Конкурс, та визначила 12 галузевих номінацій, які відповідають найбільш актуальним напрямам інноваційної діяльності: «Будівництво»; «Сучасні промислові технології та нова техніка»; «Енергетика та енергоефективність»; «Екологія»; «Нові речовини і матеріали»; «Технології агропромислового комплексу»; «Медицина»; «Фармацевтика»; «Харчове виробництво»; «Металургія»; «Оборона і державна безпека»; «Переробка промислових та побутових відходів».

На третьому етапі Конкурсна комісія розглянула результати роботи Експертної ради. У зв’язку з установленням Кабінетом Міністрів України на усій території загальнонаціонального карантину, засідання Конкурсної комісії проходило в режимі онлайн. Були  проаналізовані підсумки конкурсу «Винахід року – 2020» і визначені переможці. До уваги бралися «якісні» показники – оригінальність технічного рішення, складність поставленої і вирішеної задачі, соціальна та гуманітарна значущість. 

Висловлюємо подяку всім учасникам цьогорічного конкурсу за цікаві перспективні роботи. Сподіваємося, що з року в рік якість та рівень робіт, поданих на Конкурс, зростатимуть, а держава та бізнес-кола пропонуватимуть можливості для широкого впровадження перспективних розробок у життя, сприятимуть розвитку і популяризації винахідництва в нашій країні.

 

Переможці конкурсу «Винахід року 2020» 

1. Переможець у номінації: «Харчове виробництво»
 
СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ КУЛЬТУР STREPTOCOCCUS THERMOPHILUS ЗА ДОПОМОГОЮ ПАРИ СПЕЦИФІЧНИХ ОЛІГОНУКЛЕОТИДНИХ ПРАЙМЕРІВ МЕТОДОМ ПОЛІМЕРАЗНОЇ ЛАНЦЮГОВОЇ РЕАКЦІЇ

Патент на винахід UA 111130 С2

Власник патенту:

ІНСТИТУТ ПРОДОВОЛЬЧИХ РЕСУРСІВ НААН УКРАЇНИ

Винахідники:
Жукова Ярослава Фрідріхівна   
Вакуленко Микола Михайлович   
Науменко Оксана Василівна  
Чуманська Ганна Сергіївна   
Мудрак Тетяна Петрівна

Сучасний генетичний метод визначення культур Streptococcus thermophilus за допомогою пари специфічних олігонуклеотидних праймерів у заквасках, бактеріальних препаратах та ферментованих харчових продуктах дозволяє швидко та ефективно відбирати безпечні технологічні культури Streptococcus thermophilus для виробництва заквасок, бактеріальних препаратів, ферментованих харчових продуктів та здійснювати контролювання їх наявності. 


2. Переможець у номінації: «Нові речовини та матеріали»

СПОСІБ ОТРИМАННЯ МОДИФІКОВАНОГО АКТИВНОГО КАТОДНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ЛІТІЙ- ІОННИХ АКУМУЛЯТОРІВ

Патент на винахід  UA 113443 С2

Власник патенту:
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"

Винахідники:
Максюта Ірина Мечеславівна, 
Маркевич Олександр Васильович, 
Недужко Людмила Іванівна, 
Задерей Неля Дмитрівна, 
Шембель Олена Мойсіївна.

Винахід призначений для отримання модифікованого активного катодного матеріалу для літій- іонних акумуляторів, в яких LiMn2О4 є активним матеріалом позитивного електрода. Спосіб забезпечує підвищення розрядної ємності і стабільності циклування позитивного електрода в літій-іонних акумуляторах. Запропонований винахід є технологічним, легко управляється, не потребує використання дефіцитних матеріалів та суттєвих витрат виробництва для впровадження. 


3. Переможець у номінації: «Будівництво»

ЗВ'ЯЗУЮЧЕ 

Патент на винахід  UA 116303 С2

Власник патенту:
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

Винахідники:
Саницький Мирослав Андрійович,
Кропивницька Тетяна Павлівна,
Круць Тарас Миколайович,
Іващишин Ганна Степанівна.

Винахід стосується виготовлення будівельних розчинів. Синергічне поєднання тонкодисперсних активних мінеральних добавок, наповнювачів та комплексних хімічних добавок в зв'язуючому забезпечує одержання однорідних розчинних сумішей підвищеної рухливості, в яких відсутнє водовідділення, що не розшаровуються при зберіганні на місці будови, а введення прискорювача тверднення дозволяє прискорити процеси раннього структуроутворення, що забезпечує одержання будівельних розчинів підвищеної ранньої та марочної міцності.


4. Переможець у номінації: «Технології агропромислового комплексу»

СПОСІБ СЕПАРАЦІЇ З ДОДАТКОВИМ ОЧИЩЕННЯМ ЗЕРНОВОГО МАТЕРІАЛУ ТА АЕРОДИНАМІЧНИЙ СЕПАРАТР «САД» ДЛЯ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ

Патент на винахід  UA 116073

Власник патенту:
Сухін Володимир Степанович
Чорнобай Ірина Володимирівна
Калічава Геннадій Тамазійович 

Винахідники:
Сухін Володимир Степанович
Чорнобай Ірина Володимирівна
Калічава Геннадій Тамазійович 

 

5. Переможець у номінації: «Металургія»

СПОСІБ ДИФУЗІЙНОГО ХРОМУВАННЯ СТАЛЕВИХ ВИРОБІВ

Патент на винахід  UA 119296 С2

Власник патенту:
Стецько Андрій Євгенович

Винахідник:
Стецько Андрій Євгенович

Винахід призначений для створення способу хіміко-термічної обробки деталей для їх поверхневого зміцнення. За рахунок удосконалення рецептури хімічного покриття та додаткового введення дифузійного хромування з ізотермічною витримкою забезпечують формування на поверхні деталей композитного зміцненого шару товщиною 200 мкм та усередненою мікротвердістю 13 ГПа, що значно підвищує зносостійкість та ресурс роботи сталевих деталей.
 

6. Переможець у номінації:  «Фармацевтика»

ЗАСІБ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ГЕПАТИТУ С ЛЮДИНИ

Патент на винахід  UA 119584 С2

Власник патенту:
ІНСТИТУТ БІОХІМІЇ ІМ. О.В. ПАЛЛАДІНА НАН УКРАЇНИ

Винахідники:
Гула Надія Максимівна   
Чумак Анатолій Андрійович   
Бердишев Андрій Геннадійович   
Косякова Галина Василівна   
Горідько Тетяна Миколаївна   
Мегедь Олена Федорівна  
Асмолкова Валентина Сергіївна   
Порва Юлія Іванівна   
Рибалко Світлана Леонтіївна  
Дядюн Світлана Терентівна   
Старосила Дарія Борисівна

Розроблений новий засіб для лікування вірусного гепатиту С людини, який є високоефективним, має комбіновану антивірусну та гепатопротекторну дію, є нетоксичним для людини та тварин, не потребує допоміжних речовин та має значно нижчу собівартість порівняно з існуючими лікарськими засобами іноземного виробництва.


7. Переможець у номінації: «Екологія»

КОМПЛЕКСНИЙ АКТИВАТОР АЦЕТОНО-БУТИЛОВОГО БРОДІННЯ НА ОСНОВІ ШТАМІВ БАКТЕРІЙ РОДУ CLOSTRIDIUM

Патент на винахід  UA 120695 С2

Власник патенту:

ІНСТИТУТ МІКРОБІОЛОГІЇ І ВІРУСОЛОГІЇ 
ІМ. Д.К. ЗАБОЛОТНОГО НАН УКРАЇНИ

Винахідники:
Скроцький Сергій Олександрович    
Хоменко Людмила Анатоліївна  
Василюк Ольга Миколаївна  
Войчук Сергій Іванович

Комплексний активатор для зброджування нетрадиційних субстратів, що є відходами виробництв, наприклад дерево-листяної стружки та підсирної сироватки, для отримання спиртів, методом його прямого внесення, не потребує попередньої підготовки.

 

8. Переможець у номінації: «Сучасні промислові технології нова техніка»
 
ТАРАН МОДУЛЬНИЙ

Патент на винахід UA 121034 C2

Власник патенту:
ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ МВС УКРАЇНИ

Винахідники:
Криволапчук Володимир Олексійович UA   
Проценко Тарас Олександрович UA   
Смерницький Дем'ян Вікторович UA   
Кучинський Юрій Дмитрович UA   
Филь Руслан Сергійович

Запропонований винахід дозволяє забезпечити руйнування перешкод із різноманітних матеріалів (метал, деревина, скло та ін.), а також дверей, що відчиняються всередину приміщення. Таран має певні особливості конструкції, що відрізняють його від вже існуючих та надають йому реальні переваги, а саме: 
дозволяють збільшити енергію удару по перешкоді та в момент удару рівномірно розподіляти навантаження; дають можливість уніфікувати деталі насадок та забезпечити подальшу модернізацію тарана; забезпечують більш точне нанесення удару; дають можливість змінювати позицію кисті руки під час замаху тараном, що зменшує її травмування у цей час, а також надійно утримувати в руках таран, поглинати вібрацію в момент удару та забезпечити зручність у користуванні; забезпечують можливість збільшити жорсткість конструкції в цілому та покращити захист від пошкоджень, а також збільшити опір основи та самих пластин до деформації, які виникають в момент удару; наявність у конструкції тарана чотирьох змінних насадок дозволяє застосовувати  їх різні варіанти залежно від конструкції й матеріалу перешкоди.


9. Переможець у номінації: «Медицина»

СПОСІБ ЛІКУВАННЯ КАЛЬЦИНОВАНОГО АОРТАЛЬНОГО СТЕНОЗУ

Патент на винахід  UA 111928 С2

Власник патенту:
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ СЕРЦЯ  МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»

Винахідники:
Тодуров Борис Михайлович   
Марковець Андрій Вікторович   
Шевченко Віктор Олександрович   
Ковтун Гаврило Ігорович   
Іванюк Анатолій Вікторович

Винахід призначений для лікування кальцинованого аортального клапана неревматичного походження (стеноз аортального клапана -САК). Новий спосіб дозволяє продовжити життя хворому на САК, адже медикаментозна терапія хворих на САК є безперспективною та половина пацієнтів з САК вмирають у період до 2 років після початку появи симптомів хвороби.


10. Переможець у номінації:  «Енергетика та енергоефективність»

СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ВИСОКОКАЛОРІЙНОГО БІОПАЛИВА

Патент на винахід  UA 116663 С2

Власник патенту:
ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ НАН УКРАЇНИ

Винахідники:
Снєжкін Юрій Федорович
Корінчук Дмитро Миколайович
Безгін Микола Миколайович

Винахід належить до теплоенергетики, відновлюваних джерел енергії, технологій переробки відходів лісозаготівлі, сільськогосподарської та деревообробної промисловості. Технічне рішення дозволяє зменшити питомі енерговитрати та собівартість готової продукції, та одержати висококалорійне екологічно чисте біопаливо.


11.Переможець у номінації: «Оборона та державна безпека»

СПОСІБ ОПТИКО-АКУСТИЧНОЇ ПЕЛЕНГАЦІЇ ТА ГРУПОВОЇ ПРОТИДІЇ ВОРОЖИМ БЕЗПІЛОТНИМ ЛІТАЛЬНИМ АПАРАТАМ 

Патент на винахід UA 119692 C2

Власник патенту:

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА СИСТЕМ НАН ТА МОН УКРАЇНИ

Винахідники:   
Гриценко Володимир Ілліч   
Богачук Юрій Петрович  
Шепетуха Юрій Михайлович   
Волков Олександр Євгенович

Технічне рішення характеризується своєю значущістю та дозволяє приймати обґрунтовані та своєчасні рішення стосовно вибору та впровадження ефективних способів захисту контрольованого повітряного простору від ворожих безпілотних літальних апаратів.

Задача своєчасного виявляння безпілотних літальних апаратів (БПЛА) залишається актуальною, але характеризується своєю підвищеною складністю, оскільки існуючі технології пеленгації цілей зазвичай не придатні для виявляння саме БПЛА . 
Винахід вирішує таку задачу шляхом розробці схеми керування польотом та пеленгацією цілі групи БПЛА, що призначені для виявляння ворожих БПЛА у повітряному просторі. 


12. Переможець у номінації:  «Переробка промислових і побутових відходів»

МІКРОБІОЛОГІЧНИЙ СПОСІБ ОЧИСТКИ ВОДИ ВІД ЦИКЛІЧНИХ АРОМАТИЧНИХ КСЕНОБІОТИКІВ

Патент на винахід  UA 120325 С2

Власник патенту:
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА

Винахідники:
Іваниця Володимир Олексійович
Гудзенко Тетяна Василівна
Горшкова Олена Георгіївна
Волювач Ольга Вячеславівна
Конуп Ігор Петрович
Бєляєва Тамара Олексіївна
Баранов Олександр Опанасович

Винахід стосується обробки промислових і стічних вод, а саме мікробіологічної очистки води від циклічних ароматичних ксенобіотиків, зокрема від N-цетилпіридинію бромистого і фенолу, і може бути використаний для очистки стоків фармацевтичних підприємств, медичних закладів, хімічного виробництва, нафтопереробної та інших підприємств. Технічне рішення підвищує екологічну безпеку, зменшує енергетичні витрати, спрощує технологію процесу очистки, знижує собівартість технології та зменшує забруднення довкілля.


УЧАСНИКИ-ДИПЛОМАНТИ КОНКУРСУ «ВИНАХІД РОКУ 2020»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корисно знати

Про листування з Укрпатентом під час карантину

До вашої уваги повідомлення про особливості листування з Державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності» в період карантину.

Головна подія

07 липня , 2020

Інформаційне повідомлення

про офіційну публікацію відомостей про заявлені для надання правової охорони в Україні географічні зазначення ЄС, що доповнюють додатки XXII-С та XXII-D до Угоди про асоціацію

Згідно з пунктом 3(d) статті 211 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованої Законом України № 1678-VII від 16.09.2014 (далі – Угода про асоціацію), Сторона ЄС повідомила про доповнення новими географічними зазначеннями додатків XXII-C та XXII-D.

Відповідно до положень пункту 1 статті 203 Угоди про асоціацію після завершення процедури заперечення та після розгляду географічних зазначень, як передбачено пунктом 3 статті 202 цієї угоди, додатки XXII-C та XXII-D доповнюються новими географічними зазначеннями. Цим географічним зазначенням Україна повинна надати правову охорону шляхом унесення необхідних відомостей про них до Державного реєстру України географічних зазначень.

Повідомляємо, що відомості про нові географічні зазначення ЄС опубліковані в офіційному бюлетені “Промислова власність” від 25.06.2020 № 12/2020 та розміщені за таким посиланням з метою здійснення процедури подання зацікавленими особами заперечень проти надання їм правової охорони в Україні.

Пунктом (е) додатка XXII-B до Угоди про асоціацію встановлено вичерпний перелік підстав для подання заперечень:

  • конфліктує з назвою сорту рослини, включаючи сорт винограду, або з назвою породи тварини і в результаті може вводити в оману споживача щодо справжнього походження товару; 
  • конфліктує з омонімічною назвою та справляє у споживача хибне враження стосовно походження товару з іншої території; 
  • беручи до уваги репутацію та славнозвісність певної торговельної марки, а також тривалість її уживання, може вводити в оману споживачів щодо справжньої ідентичності товару; 
  • становить загрозу існуванню повністю або частково ідентичної назви або торговельної марки, або існуванню товарів, які законно перебувають на ринку впродовж щонайменше п’яти років до дати публікації цього повідомлення; 
  • конфліктує з назвою, яка визнається видовою. 

Збір за подання заперечення встановлений Порядком сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 № 1716, у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12.06.2019 № 496, і становить 2000 гривень.

Строк подання заперечень установлений пунктом (d) додатка XXII-B до Угоди про асоціацію і становить два місяці від дати публікації зазначеного інформаційного повідомлення та відомостей про нові географічні зазначення ЄС в офіційному бюлетені “Промислова власність”.

Кінцевою датою подання заперечень є 07.09.2020 р.

ПОКАЗНИКИ

Травень 2019 Травень 2020

Винаходи

382
231

Корисні моделі

1093
374

Промислові зразки

285
142

Знаки для товарів і послуг

3468
2818

Усього надійшло

5228
3565
ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
СБ
НД
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
Календар

13

Липня , 2020

На цей день подій не заплановано

Всі події