Укр Eng
На цей день подій не заплановано Січень Січня Лютий Лютого Березень Березня Квітень Квітня Травень Травня Червень Червня Липень Липня Серпень Серпня Вересень Вересня Жовтень Жовтня Листопад Листопада Грудень Грудня

У розділі «Стандарти ВОІВ» розміщено актуалізований неофіційний переклад українською мовою стандарту ВОІВ ST.96 "Рекомендації щодо обробки інформації з промислової власності з використанням XML (розширюваної мови розмітки)" відповідно до його чинної редакції, опублікованої ВОІВ.

26 квітня відзначається Міжнародний день інтелектуальної власності, який цьогоріч присвячений світу спорту. ВОІВ була обрана тема «У боротьбі за золото: ІВ і спорт». Пропонуємо до ознайомлення презентацію, присвячену знакам для товарів і послуг, що є одним з найбільш широко використовуваних об’єктів ІВ в галузі спорту. Матеріал підготовлений колективом відділу довідково-інформаційного фонду експертизи відділення нормативно-інформаційного забезпечення Укрпатенту.

Якщо ви спробували новий Espacenet ЄПВ, доступний в бета-версії, то напевне помітили, що з’явилась функція для фільтрування результатів пошуку. У цій статті детально розглядається функція фільтрування, яка допоможе  вам виявити за результатом пошуку найбільш релевантні патентні документи. 

Функція фільтрування доступна в декількох категоріях. Ця стаття описує кожну з них, починаючи з діапазону дат.

Діапазони дат

Фільтрування діапазону дат може бути корисним в контексті пошуку нечинних патентів, якщо вас цікавить лише попередній рівень техніки, опублікований до дати пріоритету відповідного винаходу. Фільтрування за датою публікації дозволяє видалити всі документи, які не можуть бути використані як публікації попереднього рівня техніки1.

Країни та мови

Якщо ви зацікавлені в захисті  патентів у певній країні, можна застосувати фільтр для надання патентів тільки цієї країни. Проте, ви повинні перевірити, чи потрібно брати до уваги міжнародні заявки, подані за процедурою ЄПВ або РСТ. Аналогічно можна обмежити пошук певними мовами і використати статистичні функції, щоб визначити, до якої кількості документів необхідно застосувати функцію Patent Translate.

МПК та CПК 

Функція фільтрування в Espacenet забезпечує обчислення частоти входжень, що дозволяє визначити класифікаційні індекси, які найкраще підходять для будь-якого пошуку. Сортування класифікаційних індексів в алфавітному порядку також допомагає включати подібні винаходи, покласифіковані з використанням сусідніх класифікаційних індексів. Дворівневе фільтрування на рівні основної групи і з повним індексом Міжнародної патентної класифікації (МПК) або Спільної патентної класифікації (СПК) надає можливість вибирати патенти з більш широкої технологічної області. Це, у свою чергу, показує, які суб-технології або технології інших галузей найчастіше зустрічаються в останніх публікаціях і можуть допомогти виявити нові технологічні тенденції.

Заявники та винахідники

Фільтр заявника та винахідника покаже найбільш відомих. Сортування цього списку в алфавітному порядку і використання спеціальної функції пошуку допомагає користувачам ідентифікувати варіанти написання або суб’єкти однієї групи компаній.

Логічні оператори

На перший погляд, функція фільтрування не містить жодних логічних (булевих) операторів, але булева логіка реалізована неявно. Фільтри з різних категорій поєднуються з оператором AND: встановлення фільтра "заявник" дає змогу виявити класифікаційні індекси, що найчастіше містяться в патентних публікаціях цього заявника. Це також надає змогу, наприклад, порівняти технологічні профілі двох конкурентів. У межах категорії фільтрів можна вибрати між логічними операторами AND та OR. Якщо, наприклад, ви вибрали декілька класів МПК для отримання патентних документів, що відповідають будь-якому з наведених критеріїв, бажано застосовувати логічний оператор OR.

Якщо ви вибрали індекс МПК і застосували фільтр, наведені результати будуть мати заданий індекс. Функція фільтра також виявить статистичну оцінку будь-яких інших класифікаційних індексів, які були спільно присвоєні документам. Це дуже зручна функція для аналізу декількох індексів МПК для даного заявника або в даній технологічній області. Аналогічно можна використовувати фільтр "заявник" або "винахідник", і система надаватиме статистичний огляд співзаявників або співвинахідників. Це може бути корисним для вивчення патентної активності.

Рівень сімейства та публікації

Фільтрування на рівні сімейства та публікації є більш складним поняттям. Пошук у Espacenet спочатку відбувається на рівні публікації. Усі прості члени патентного сімейства згодом консолідуються і список результатів є єдиним для сімейства. За необхідності, у вікні перегляду документа можна переглядати всі публікації патентного сімейства, наведені в базі даних.

Фільтрування на рівні публікації часто є найпростішим підходом. Можна переглядати документи, які мають відношення до вашого цільового ринку, наприклад, шляхом відбору національних заявок або заявок ЄПВ. Виключення країни на рівні публікації так само надаватиме членів патентного сімейства з інших країн. Саме тут відбувається фільтрування на рівні сімейств: виключення всіх заявок Німеччини на рівні патентних сімейств буде виключати сімейства, які мають принаймні одного члена сімейства з Німеччини. Фільтрування на рівні патентного сімейства також існує для мов і дат публікації, а також для ситуацій, в яких вам потрібно включити патентні сімейства, де принаймні один учасник відповідає даному діапазону дат.

 

Спробуйте скористатися функцією фільтрування та надішліть свій відгук за допомогою посилання "Відгуки" в новому Espacenet: epo.org/espacenet-beta   

 

Джерело інформації: Patent Information News 1 / 2019
 

1 Зверніть увагу на винятки, передбачені в Європейській патентній конвенції, стаття 54 (3).

 

На Конференції ЄПВ з патентної інформації у листопаді 2018 року Лука Фалькіола з DROIA Oncology Ventures "DROIA" (компанія, орієнтована на розробку онкологічних методів лікування) представив аналіз різноманітних послуг ЄПВ з пошуку даних стосовно заперечення.

Після видачі європейського патенту існує дев’ятимісячний період, протягом якого можливе подання заперечення, відповідно до підстав, наведених у статті 100 Європейської патентної конвенції (ЄПК).

Стратегічне використання даних стосовно заперечення

Близько 4% виданих європейських патентів (ЄП) оскаржуються щороку (дані за технічними областями різняться). Аналіз даних  стосовно заперечень дає змогу користувачам визначити:

  • хто на кого «наступає» і імовірність настання оскарження в межах певної галузі;
  • хто успішно захищатиме свої власні патенти від оскаржень та оскаржуватиме патенти конкурентів;
  • чи є патент цінним (більш цінні патенти оскаржуватимуться з більшою імовірністю ніж менш цінні).

Де знайти інформацію ЄПВ щодо заперечення

Точна інформація про кількість оскаржень європейських патентів, так само як і про різні області технологій, яких стосуються заперечення, та результати їх розгляду публікуються у річних звітах ЄПВ.

Крім того, користувачі можуть на різних рівнях уточнити пошук інформації про заперечення.

Європейський патентний реєстр дозволяє користувачам отримувати дані за допомогою пошукового поля "Opponent" ("Позивач"). Користувачі можуть також здійснювати пошук, наприклад, за запереченнями, поданими у спеціальному технічному домені, шляхом пошуку за індексами МПК або ключовими словами і об'єднати їх у запиті  з кодом "01" в пошуковому полі "Позивач". "01" - це кодування, призначене посадовою особою ЄПВ перед поданням першого заперечення.

Для кожного отриманого документа функція "All documents" ("Усі документи") надає користувачу доступ до всієї опублікованої документації, створеної під час всієї процедури з видачі ЄП. Це включає, наприклад, все листування між експертом та заявником. 

Ще відносно невідомою послугою, з повним охопленням європейських патентів, є пошук у Європейському патентному бюлетені. Розроблена як послуга для експертів, вона пропонує понад 70 критеріїв пошуку, включаючи 19 критеріїв, що стосуються процедури заперечення, які користувачі можуть об’єднувати у процесі пошуку з метою формування від простих до дуже складних запитів.

Наявні також опції для розширеного відображення та завантаження отриманих даних. Користувачі можуть переглядати результати пошуку у вигляді простих статистичних даних та будь-які завантажені файли, що включають посилання на відповідні документи в Європейському патентному реєстрі, пропонуючи швидкий доступ до досьє будь-яких цікавих документів.

Процедура оскарження

Рішення підрозділів розгляду заперечень можуть бути оскаржені в апеляційних радах протягом двох місяців від дати повідомлення про рішення. Також можуть бути подані заперечення на рішення експертних підрозділів щодо відмови стосовно європейських патентних заявок або видачі європейських патентів.

База даних апеляційних рішень пропонує широкі можливості пошуку, включаючи, серед інших, повнотекстовий пошук та пошук за типом рішення. Однак, як зазначає Лука Фалкіола у своїй презентації на Конференції ЄПВ з патентної інформації, користувачам баз даних пропонується не обмежувати свої пошуки запереченнями, поданими лише на підставі рішень, прийнятих під час експертизи або процедур оскарження.

Наразі ЄПВ вивчає можливість такої реалізації. Інші заплановані поліпшення, які представив Лука Фалькіола, полягають у додаванні до пошукового поля опції обмеження ТАК/НІ для розширеного пошуку заперечення в Європейському патентному реєстрі, а також у введенні критеріїв пошуку заперечення для пошуку у Європейському патентному бюлетені.

Цей розвиток є відображенням того, що Конференція ЄПВ з патентної інформації слугує платформою для впливу користувачів патентної інформації на патентно-інформаційну політику ЄПВ.

Рис.1. Приклад пошуку, який представив Лука Фалькіола на конференції ЄПВ з патентної інформації

  

Рис.2. Зовнішній вигляд Європейського патентного бюлетеня  Рис.3. Доступні критерії для охоплення всієї процедури з видачі європейських патентів

 

Для ознайомлення з презентацією Луки Фалькіоли слід перейти за посиланням epo.org/pi-conference 

 

Джерело інформації: Patent Information News 1/2019

Протягом березня 2019 року надійшло 4616 заявок на об’єкти промислової власності (ОПВ). Серед заявок: 341 - на винаходи, 783 - на корисні моделі, 3358 - на знаки для товарів і послуг, 134 - на промислові зразки. Загальна кількість охоронних документів на ОПВ, зареєстрованих у березні, становить 2675.

Станом на 1 квітня 2019 року (з 1992 року) до державних реєстрів внесено 555 545 охоронних документів на ОПВ: 123 821 патент на винаходи; 132 925 патентів на корисні моделі; 38 949 патентів на промислові зразки; 256 688 свідоцтв на знаки для товарів і послуг з урахуванням розділених реєстрацій.

Фонд патентної документації громадського користування (ФГК) протягом I кварталу 2019 року поповнився періодичними виданнями та патентною документацією, одержаною переважно у рамках міжнародного співробітництва.

З 1 січня 2019 року набрала чинності переглянута класифікаційна схема міжнародної патентної класифікації (МПК).

Детальна інформація щодо змін до класифікаційних індексів доступна на веб-сторінці ВОІВ через платформу публікації (IPCPUB7): wipo.int/classifications/ipc/ipcpub.

Платформа містить також класифікаційну схему МПК 2018.01 та всі попередні версії. Щоб відкрити меню поточної версії, просто натисніть "2019.01".

Після отримання доступу до сторінки класифікаційної схеми МПК 2019, відкрийте вкладку "компіляція". Франкомовну версію можна вибрати в лівій колонці.

На вкладці "компіляція" зміни представлені в табличному форматі з використанням таких категорій:

D – видалено

C - модифіковано шляхом зміни обсягу охоплення або рекласифікації

L - без змін у цій мовній версії, але зі змінами в іншій мовній версії МПК

M - модифіковано без зміни обсягу охоплення і без рекласифікації

N - новий

T - цільовий класифікаціний індекс для рекласифікації

U - без змін, але наводиться для поліпшення читабельності компіляції.

ЄПВ почало публікувати документи, покласифіковані за новою версією МПК, з 1 січня 2019 року. Документи в резервному файлі, на які впливають ці зміни, будуть поступово рекласифіковані. Користувачі мають змогу доповнити свої пошукові запити, використавши для подальшого пошуку індекси попередньої версії МПК.

ЄПВ разом з Відомством з патентів і товарних знаків США (USPTO) мають намір у першій половині 2019 року привести схему Спільної патентної класифікації (СРС) у відповідність до нової версії МПК.

У таблиці наведені підкласи / основні групи МПК, які зазнали суттєвих змін.

 

Підкласи / основні групи МПК, які зазнали суттєвих змін

Індекс

Об'єкт, якого торкнулись зміни

A41D 31/00

Матеріали, спеціально пристосовані для верхнього одягу

A61K 33/24

Медичні препарати, що містять важкі метали

A61K 38/08

Медичні препарати, що містять пептиди, що мають від 5 до 11 амінокислот

B29C 48/00

Екструзійне формування

B32B 7/00

Шаруваті вироби, які характеризуються зв'язком між шарами

B60L 50/00

Електричні силові установки з живленням, що постачається всередину транспортного засобу

B65D 90/50

Пристрої індикації витоку для великогабаритних контейнерів

C02F 11/12

Обробляння відстою стічних вод зневоднюванням, сушінням або загущуванням

C12G 3/00

Виготовляння інших алкогольних напоїв

F02M 37/22

Очищання рідкого палива для двигунів внутрішнього згоряння

F15B 21/00

Спільні характерні особливості систем

F24F 1/00

Кімнатні  блоки для кондиціювання повітря

G01M 13/00

Випробовування деталей машин

G01N 33/20

Досліджування або аналізування металів

G01R 31/36

Засоби випробовування, вимірювання або моніторингу електричного стану акумуляторів або електричних батарей

G02F 1/00

Пристрої або устатковання для керування інтенсивністю, кольором, фазою, поляризацією або напрямком світла, що надходить з незалежного джерела світла

G06F 1/32

Засоби збереження напруги в електричних пристроях

G06N 10/00

Квантові комп'ютери

G06N 20/00

Машинне навчання

G07D 11/00

Пристрої для приймання монет; пристрої для операцій з цінними паперами

G10C 3/00

Конструктивні елементи або приладдя для фортепіано, клавесинів, спінетів чи подібних

G16B

Біоінформатика

G16C

Обчислювальна теоретична хімія; хемоінформатика; обчислювальне матеріалознавство

G16Z

Інформаційно-комунікаційна технологія, спеціально пристосована для певних галузей застосування, не охоплена іншими рубриками

 

Джерело інформації: Patent Information News 1/2019

 

 

Популярне на сайті

Безоплатні навчальні та довідкові матеріали ВОІВ та ЄПВ

Розклад вебінарів ЄПВ з патентної інформації на 2019 рік

ЄПВ здійснило публікацію програми вебінарів й інтерактивних навчальних курсів з патентної інформації на 2019 рік. Всі заходи безоплатні та здійснюється в режимі онлайн. Реєстрація для участі у будь-якому вебінарі здійснюється за адресою: http://www.epo.org/forums.

Дата і час (за Києвом)
Назва
18.01.2019
1130
Патентні сімейства
31.01.2019
1130
INPADOC для початківців
05.02.2019
1130
PATSTAT онлайн
12.02.2019
1100
Патентна інформація країн, де діє угода з ЄПО про перевірку: Молдова
15.02.2019
1130
Європейська патентна інформація та СРС систематизація як пов'язані дані
19.02.2019
1100
Патентна інформація країн, де діє угода з ЄПО про перевірку: Марокко та Туніс
20.02.2019
1100
Ознайомлення з Європейським патентним реєстром
26.02.201
1100
Патентна інформація країн, де діє угода з ЄПО про перевірку: Камбоджа
06.03.2019
1100
Ознайомлення з новим Espacenet
27.03.2019
1130
INPADOC для досвідчених користувачів
07.05.2019
1130
Доступ до судових рішень щодо патентів стосовно всієї
Європи через ECLI (European Case Law Identifier)
04.06.2019
1130
Огляд нового Espacenet
05.06.2019
1130
Новий Espacenet: розширені функції
11.09.2019
1500
Патентні сімейства
18.09.2019
1700
 PATSTAT онлайн
25.09.2019
1530
 INPADOC для початківців
02.10.2019
1130
 Ознайомлення з Європейським патентним реєстром
09.10.2019
1530
 INPADOC для досвідчених користувачів
19.11.2019
1530
 Патентна інформація країн Азії: 1 Китай
26.11.2019
1530
 Патентна інформація країн Азії: 2 Японія
03.12.2019
1530
 Патентна інформація країн Азії: 3 Корея
10.12.2019
1530
Патентна інформація країн Азії: 4 Індія

 

Записи вебінарів:

Якщо вебінар вами пропущено, не варто хвилюватись: більшість з них доступна у форматі відеозапису протягом місяця після дати їх проведення. Ознайомитись з ними можна буде за посиланням https://epo.org/pi-videos.

Більш детальну інформацію щодо всіх вказаних заходів можна отримати за посиланням https://epo.org/pi-training.

 

Джерело інформації: Patent Information News 4/2018

 

Віртуальні навчально-інформаційні семінари ВОІВ з тематики РСТ

Щороку ВОІВ організовує низку безоплатних віртуальних семінарів (вебінарів), присвячених питанням, пов’язаним із системою РСТ. Мета цих вебінарів полягає в інформуванні користувачів у всьому світі про останні досягнення, зміни й оновлення в системі РСТ. Нижче наведено перелік вебінарів, запланованих на 2019 рік.

Щороку ВОІВ організовує низку безоплатних віртуальних семінарів (вебінарів), присвячених питанням, пов’язаним із системою РСТ. Мета цих вебінарів полягає в інформуванні користувачів у всьому світі про останні досягнення, зміни й оновлення в системі РСТ.

Нижче наведено перелік вебінарів, запланованих на 2019 рік.
 

 Дата і час
(за Києвом)
 Мова  Тема  

 29.01.2019
1830-1930
 31.01.2019
930-1030

 англійська PATENTSCOPE: Огляд пошукової системи PATENTSCOPE реєстрація
  19.02.2019
1830-1930
 21.02.2019
930-1030
 англійська PATENTSCOPE: Пошук хімічної структури реєстрація
  19.03.2019
1830-1930
21.03.2019
930-1030
 англійська PATENTSCOPE:
PATENTSCOPE для початківців
реєстрація
  30.04.2019
1830-1930
  02.05.2019
930-1030
 англійська PATENTSCOPE:
PATENTSCOPE для експертів
реєстрація
  21.05.2019
1830-1930
  23.05.2019
930-1030
 англійська PATENTSCOPE:
Інструменти перекладу в PATENTSCOPE
реєстрація

 18.06.2019
1830-1930
  20.06.2019
930-1030

 англійська PATENTSCOPE: Пошук хімічної структури реєстрація
  23.07.2019
1830-1930
 25.07.2019
930-1030
 англійська PATENTSCOPE:
Як прочитати результати пошуку
реєстрація
  20.08.2019
1830-1930
  22.08.2019
930-1030
 англійська PATENTSCOPE: Пошук документів, опублікованих мовами, які ви не знаєте реєстрація
  24.09.2019
1830-1930
 26.09.2019
930-1030
 англійська PATENTSCOPE:
Огляд пошукової системи PATENTSCOPE
реєстрація
  15.10.2019
1830-1930
  17.10.2019
930-1030
 англійська PATENTSCOPE:
Як побудувати комплексні запити
реєстрація
  19.11.2019
1830-1930
  21.11.2019
930-1030
 англійська PATENTSCOPE: Пошук хімічної структури реєстрація
  10.12.2019
1830-1930
  12.12.2019
930-1030
 англійська PATENTSCOPE:
Ретроспектива 2019 року та плани на 2020 рік
реєстрація

 

З переліком усіх проведених і запланованих ВОІВ вебінарів з тематики РСТ, а також з відповідними матеріалами (зокрема, слайд-презентаціями PowerPoint) можна ознайомитися на офіційному веб-сайті ВОІВ.

 

Джерело інформації: PCT Newsletter №01/2019

Корисно знати

Державні стандарти України (ДСТУ)

ДСТУ в галузі промислової власності

У 1997 році в Україні започатковано систему державних стандартів у галузі промислової власності та з 1 січня 1998 року наказом Держстандарту України від 6 червня 1997 року № 327 введено в дію такі стандарти:

  • ДСТУ 3574-97 Патентний формуляр. Основні положення. Порядок складання та оформлення
  • ДСТУ 3575-97 Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення

Стандарти розроблені відповідно до чинного законодавства України в галузі промислової власності. Ці вимоги є обовʼязковими для суб'єктів господарської діяльності, що діють на території України, діяльність яких повністю або частково фінансується з державного бюджету. Для всіх інших суб'єктів господарської діяльності вимоги стандартів мають рекомендаційний характер.

ДСТУ 3574-97 Патентний формуляр. Основні положення.
Порядок складання та оформлення
Чинний від 1998-01-01

Цей стандарт установлює основні положення, порядок складання та оформлення патентного формуляра - офіційного інформаційного документа, який засвідчує стан об'єкта господарської діяльності як товару щодо порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об'єкти промислової власності. Застосовується для забезпечення використання об'єкта господарської діяльності у державі та за кордоном без порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на обʼєкти промислової власності.

Для полегшення складання та оформлення патентного формуляра розроблено посібник "Виявлення порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на обʼєкти промислової власності. Порядок складання та оформлення патентного формуляра. Методичні рекомендації", в якому детально розʼяснюється як правильно заповнювати кожний розділ патентного формуляра з урахуванням чинних законодавчих актів України, а також норм міжнародного права у сфері правової охороні інтелектуальної власності.

ДСТУ 3575-97 Патентні дослідження.
Основні положення та порядок проведення
Чинний від 1998-01-01

Цей стандарт установлює основні положення, порядок проведення та форму звіту про патентні дослідження. Стандарт застосовується в усіх галузях господарської діяльності на етапах створення і використання об'єкта господарської діяльності. Суттю проведення патентних досліджень є визначення патентоспроможності об'єктів господарської діяльності, ситуації щодо використання прав на об'єкти промислової власності, а також виявлення порушення прав власників чинних охоронних документів та прав заявників на об'єкти промислової власності. У стандарті знайшли відображення правові відносини на всіх етапах життєвого циклу об'єкта господарської діяльності, здійснена гармонізація термінів та визначень з тими, що використовуються у чинному законодавстві України.

Для полегшення застосування цього стандарту розроблено посібник "Патентні дослідження. Методичні рекомендації", в якому розʼяснюються основні положення стандарту та надаються пояснення щодо їх використання. У методичних рекомендаціях висвітлюються можливості використання інформаційної бази для визначення патентної ситуації шляхом поєднання традиційних методів пошуку інформації та сучасних інформаційних технологій.

Ознайомитись із стандартами та посібниками до них можна у Фонді патентної документації громадського користування (ФГК).

Придбати стандарти або замовити їх копії можна за адресами:
ДП "Укрметртестстандарт", вул.Краснова, 7/1, кімн.101, м.Київ, 03115, Україна;
Тел.: (044)452-06-84; e-mail: fondinform@csm.kiev.ua
Магазин "Стандарти", вул.Фрунзе, 152, м.Київ, 04073, Україна;
Тел.: (38044) 468-42-70; 468-22-30.

Модифіковано 15.02.2010

26 квітня відзначається Міжнародний день інтелектуальної власності, який цьогоріч присвячений світу спорту. ВОІВ була обрана тема «У боротьбі за золото: ІВ і спорт». Пропонуємо до ознайомлення презентацію, присвячену знакам для товарів і послуг, що є одним з найбільш широко використовуваних об’єктів ІВ в галузі спорту. Матеріал підготовлений колективом відділу довідково-інформаційного фонду експертизи відділення нормативно-інформаційного забезпечення Укрпатенту.

ПОКАЗНИКИ

Березень 2018 Березень 2019

Винаходи

359
339

Корисні моделі

943
785

Промислові зразки

427
134

Знаки для товарів і послуг

2786
2653

Всього зареєстровано

4515
3911
ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
СБ
НД
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
Календар

24

Квітня , 2019

На цей день подій не заплановано

Всі події