Укр Eng
На цей день подій не заплановано Січень Січня Лютий Лютого Березень Березня Квітень Квітня Травень Травня Червень Червня Липень Липня Серпень Серпня Вересень Вересня Жовтень Жовтня Листопад Листопада Грудень Грудня

Надходження від зборів на 2020-08-07

Промислові зразки
Код збору Назва коду Сума
20100 За подання заявки на промисловий зразок, яка містить один варіант зразка 2560
21101 За подання клопотання про продовження строку надходження документа про сплату державного мита за видачу патенту на промисловий зразок: не більше ніж на три місяці 800
21201 За подання клопотання про продовження строку надходження документа про сплату збору за публікацію про видачу патенту на промисловий зразок: не більше ніж на три місяці 800
21600 За подання клопотання про надання виписки з Державного реєстру патентів на промислові зразки щодо відомостей про патент на промисловий зразок 200
22102 Річний збір за підтримання чинності патенту на промисловий зразок за кожний рік дії патенту від дати подання заявки: другий 120
22103 Річний збір за підтримання чинності патенту на промисловий зразок за кожний рік дії патенту від дати подання заявки: третій 720
22104 Річний збір за підтримання чинності патенту на промисловий зразок за кожний рік дії патенту від дати подання заявки: четвертий 240
22105 Річний збір за підтримання чинності патенту на промисловий зразок за кожний рік дії патенту від дати подання заявки: п’ятий 1620
22106 Річний збір за підтримання чинності патенту на промисловий зразок за кожний рік дії патенту від дати подання заявки: шостий 240
22108 Річний збір за підтримання чинності патенту на промисловий зразок за кожний рік дії патенту від дати подання заявки: восьмий 12420
22110 Річний збір за підтримання чинності патенту на промисловий зразок за кожний рік дії патенту від дати подання заявки: десятий 3600
Знаки для товарів та послуг
Код збору Назва коду Сума
40100 За подання заявки на знак для товарів та послуг 687180
40200 За подання заявки на знак кількома заявниками 8400
40901 За подання заявником заяви про внесення до заявки на знак зміни, що виникла через залежні від нього обставини: свого імені (найменування) 400
40902 За подання заявником заяви про внесення до заявки на знак зміни, що виникла через залежні від нього обставини:своєї адреси 400
40903 За подання заявником заяви про внесення до заявки на знак зміни, що виникла через залежні від нього обставини: адреси для листування 200
41000 За подання заяви про внесення до заявки на знак змін, пов’язаних із зміною особи заявника, що виникли через залежні від подавця заяви обставини 1200
41300 За подання заперечення проти заявки на знак щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони 8000
41400 За подання клопотання про продовження строку надання відповіді на попередній висновок закладу експертизи за заявкою на знак 800
41500 За подання клопотання про поновлення строку надання відповіді на попередній висновок закладу експертизи за заявкою на знак 800
41700 За публікацію про видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг 78200
41901 За подання клопотання про продовження строку надходження документа про сплату збору за публікацію про видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг: не більше ніж на три місяці 800
42001 За подання клопотання про поновлення строку надходження документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг: протягом трьох місяців від його спливу 4000
42002 За подання клопотання про поновлення строку надходження документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг: після трьох місяців від його спливу 1600
42101 За подання клопотання про поновлення строку надходження документа про сплату збору за публікацію про видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг: протягом трьох місяців від його спливу 3200
42102 За подання клопотання про поновлення строку надходження документа про сплату збору за публікацію про видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг: після трьох місяців від його спливу 1600
42200 За подання клопотання про надання виписки з Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг щодо відомостей про свідоцтво на знак для товарів і послуг 1200
42300 За внесення до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг змін щодо свідоцтва на знак для товарів і послуг за ініціативою власника свідоцтва 6400
42500 За подання до Апеляційної палати заперечення проти рішення за заявкою на знак 3400
42700 За продовження строку дії свідоцтва на знак для товарів і послуг, власником якого є одна особа 176400
42900 За продовження строку дії свідоцтва на знак для товарів і послуг у разі сплати цього збору та надходження документа про його сплату протягом шести місяців після встановленого строку 88200
43100 За опублікування відомостей про передачу права власності на знак повністю 31200
43300 За подання заявки на міжнародну реєстрацію знака 9600
Винаходи (корисні моделі)
Код збору Назва коду Сума
10100 За подання заявки на винахід (корисну модель) 101427.6
10200 За подання клопотання про продовження строку надходження документа про сплату збору за подання заявки (міжнародної заявки) 800
10900 За подання заяви про виправлення помилки, що не є очевидною чи технічною в заявці 32
11400 За подання клопотання про публікацію відомостей про заявку на видачу патенту на винахід раніше 18 місяців від дати подання цієї заявки 20
11600 За проведення кваліфікаційної експертизи заявки на винахід 28200
12400 За публікації про видачу патенту 9354
12701 За подання клопотання про поновлення строку надходження документа про сплату державного мита за видачу патенту на винахід (корисну модель): протягом трьох місяців від його спливу 1440
12801 За подання клопотання про поновлення строку надходження документа про сплату збору за публікації про видачу патенту на винахід (корисну модель): протягом трьох місяців від його спливу 320
13500 За опублікування відомостей про передачу права власності на винахід 2400
13802 Річний збір за підтримання чинності патенту на винахід за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: другий 240
13804 Річний збір за підтримання чинності патенту на винахід за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: четвертий 600
13805 Річний збір за підтримання чинності патенту на винахід за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: п’ятий 150
13807 Річний збір за підтримання чинності патенту на винахід за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: сьомий 960
13808 Річний збір за підтримання чинності патенту на винахід за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: восьмий 1800
13809 Річний збір за підтримання чинності патенту на винахід за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: дев’ятий 7980
13810 Річний збір за підтримання чинності патенту на винахід за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: десятий 2100
13812 Річний збір за підтримання чинності патенту на винахід за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: дванадцятий 840
13813 Річний збір за підтримання чинності патенту на винахід за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: тринадцятий 6720
13815 Річний збір за підтримання чинності патенту на винахід за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: п’ятнадцятий 1520
13820 Річний збір за підтримання чинності патенту на винахід за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: двадцятий 760
13901 Річний збір за підтримання чинності патенту на корисну модель за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: перший 11520
13902 Річний збір за підтримання чинності патенту на корисну модель за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: другий 1980
13903 Річний збір за підтримання чинності патенту на корисну модель за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: третій 240
13904 Річний збір за підтримання чинності патенту на корисну модель за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: четвертий 3000
13905 Річний збір за підтримання чинності патенту на корисну модель за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: п’ятий 1080
13906 Річний збір за підтримання чинності патенту на корисну модель за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: шостий 3570
13907 Річний збір за підтримання чинності патенту на корисну модель за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: сьомий 2880
13908 Річний збір за підтримання чинності патенту на корисну модель за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: восьмий 3240
13909 Річний збір за підтримання чинності патенту на корисну модель за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: дев’ятий 27720
13910 Річний збір за підтримання чинності патенту на корисну модель за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: десятий 7980
Витрати за напрямами використання коштів
Код Назва статті кошторису Сума
8 Фінансування витрат на утримання та оренду приміщень, технічне обслуговування, експлуатаційні витрати, капітальне будівництво та ремонт приміщень 75179.02
10 Оплата послуг транспортних організацій, утримання власного автотранспорту, придбання автотранспорту на умовах фінансового лізингу 11840
11 Фінансування витрат на забезпечення послуг зв’язку та маркування поштової кореспонденції, митний збір, оплата послуг митниці, складів тощо 300000
12 Здійснення іншої незабороненої законодавством України діяльності, спрямованої на розвиток і функціонування державної системи правової охорони інтелектуальної власності 272.46
13 Витрати на оплату праці та нарахування на неї 214814.22