Укр Eng
На цей день подій не заплановано Січень Січня Лютий Лютого Березень Березня Квітень Квітня Травень Травня Червень Червня Липень Липня Серпень Серпня Вересень Вересня Жовтень Жовтня Листопад Листопада Грудень Грудня

Надходження від зборів на 2022-01-24

Промислові зразки
Код збору Назва коду Сума
20100 За подання заявки на промисловий зразок, яка містить один варіант зразка 8320
21600 За подання клопотання про надання виписки з Державного реєстру патентів на промислові зразки щодо відомостей про патент на промисловий зразок 200
21700 За внесення до Державного реєстру патентів на промислові зразки змін щодо патенту на промисловий зразок за ініціативою власника патенту 1600
22102 Річний збір за підтримання чинності патенту на промисловий зразок за кожний рік дії патенту від дати подання заявки: другий 1020
22103 Річний збір за підтримання чинності патенту на промисловий зразок за кожний рік дії патенту від дати подання заявки: третій 360
22104 Річний збір за підтримання чинності патенту на промисловий зразок за кожний рік дії патенту від дати подання заявки: четвертий 2880
22106 Річний збір за підтримання чинності патенту на промисловий зразок за кожний рік дії патенту від дати подання заявки: шостий 720
22107 Річний збір за підтримання чинності патенту на промисловий зразок за кожний рік дії патенту від дати подання заявки: сьомий 1200
22108 Річний збір за підтримання чинності патенту на промисловий зразок за кожний рік дії патенту від дати подання заявки: восьмий 360
22109 Річний збір за підтримання чинності патенту на промисловий зразок за кожний рік дії патенту від дати подання заявки: дев’ятий 5400
22110 Річний збір за підтримання чинності патенту на промисловий зразок за кожний рік дії патенту від дати подання заявки: десятий 3360
22113 Річний збір за підтримання чинності патенту на промисловий зразок за кожний рік дії патенту від дати подання заявки: тринадцятий 8000
22115 Річний збір за підтримання чинності патенту на промисловий зразок за кожний рік дії патенту від дати подання заявки: п’ятнадцятий 4000
22116 Річний збір за підтримання чинності патенту на промисловий зразок за кожний рік дії патенту від дати подання заявки: шістнадцятий 4200
Знаки для товарів та послуг
Код збору Назва коду Сума
40100 За подання заявки на знак для товарів та послуг 649718.52
40200 За подання заявки на знак кількома заявниками 37920
40600 За подання клопотання про продовження строку надходження документа про сплату збору за подання заявки на знак 1600
40902 За подання заявником заяви про внесення до заявки на знак зміни, що виникла через залежні від нього обставини:своєї адреси 200
40903 За подання заявником заяви про внесення до заявки на знак зміни, що виникла через залежні від нього обставини: адреси для листування 600
40906 За подання заявником заяви про внесення до заявки на знак зміни, що виникла через залежні від нього обставини: скорочення переліку товарів і послуг 4800
41000 За подання заяви про внесення до заявки на знак змін, пов’язаних із зміною особи заявника, що виникли через залежні від подавця заяви обставини 1200
41101 За подання клопотання про продовження строку подання додаткових матеріалів до заявки на знак на вимогу закладу експертизи: не більше ніж на три місяці 800
41300 За подання заперечення проти заявки на знак щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони 2000
41402 За подання клопотання про продовження строку надання відповіді на попередній висновок закладу експертизи за заявкою на знак: понад три місяці 1600
41502 За подання клопотання про поновлення строку надання відповіді на попередній висновок закладу експертизи за заявкою на знак: після трьох місяців від його спливу 1600
41700 За публікацію про видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг 130800.34
42001 За подання клопотання про поновлення строку надходження документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг: протягом трьох місяців від його спливу 1600
42002 За подання клопотання про поновлення строку надходження документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг: після трьох місяців від його спливу 12800
42101 За подання клопотання про поновлення строку надходження документа про сплату збору за публікацію про видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг: протягом трьох місяців від його спливу 1600
42300 За внесення до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг змін щодо свідоцтва на знак для товарів і послуг за ініціативою власника свідоцтва 30400.24
42700 За продовження строку дії свідоцтва на знак для товарів і послуг, власником якого є одна особа 324450.51
42800 За продовження строку дії свідоцтва на знак для товарів і послуг, власниками якого є кілька осіб 27000
43100 За опублікування відомостей про передачу права власності на знак повністю 14400
43300 За подання заявки на міжнародну реєстрацію знака 4800
43500 За подання заяви про продовження міжнародної реєстрації знака 2400
Винаходи (корисні моделі)
Код збору Назва коду Сума
10100 За подання заявки на винахід (корисну модель) 129139.4
10800 За продовження строку надходження перекладу попередньої заявки 800
10900 За подання заяви про виправлення помилки, що не є очевидною чи технічною в заявці 1600
11600 За проведення кваліфікаційної експертизи заявки на винахід 163200
11901 За подання клопотання про продовження строку надання відповіді на попередній висновок закладу експертизи за заявкою на винахід (корисну модель): не більше ніж на три місяці 800
11902 За подання клопотання про продовження строку надання відповіді на попередній висновок закладу експертизи за заявкою на винахід (корисну модель): понад три місяці 3200
12001 За подання клопотання про поновлення строку надання відповіді на попередній висновок закладу експертизи за заявкою на винахід (корисну модель): протягом трьох місяців від його спливу 1600
12100 За подання заяви про перетворення 960
12400 За публікації про видачу патенту 8114.37
13802 Річний збір за підтримання чинності патенту на винахід за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: другий 120
13803 Річний збір за підтримання чинності патенту на винахід за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: третій 880
13804 Річний збір за підтримання чинності патенту на винахід за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: четвертий 3150
13805 Річний збір за підтримання чинності патенту на винахід за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: п’ятий 7200
13806 Річний збір за підтримання чинності патенту на винахід за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: шостий 5670
13807 Річний збір за підтримання чинності патенту на винахід за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: сьомий 2560
13808 Річний збір за підтримання чинності патенту на винахід за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: восьмий 3600
13809 Річний збір за підтримання чинності патенту на винахід за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: дев’ятий 840
13815 Річний збір за підтримання чинності патенту на винахід за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: п’ятнадцятий 7600
13818 Річний збір за підтримання чинності патенту на винахід за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: вісімнадцятий 1520
13820 Річний збір за підтримання чинності патенту на винахід за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: двадцятий 1520
13901 Річний збір за підтримання чинності патенту на корисну модель за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: перший 3240
13902 Річний збір за підтримання чинності патенту на корисну модель за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: другий 2520
13903 Річний збір за підтримання чинності патенту на корисну модель за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: третій 3840
13904 Річний збір за підтримання чинності патенту на корисну модель за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: четвертий 3000
13905 Річний збір за підтримання чинності патенту на корисну модель за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: п’ятий 7200
13906 Річний збір за підтримання чинності патенту на корисну модель за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: шостий 3360
13907 Річний збір за підтримання чинності патенту на корисну модель за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: сьомий 480
13908 Річний збір за підтримання чинності патенту на корисну модель за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: восьмий 540
13909 Річний збір за підтримання чинності патенту на корисну модель за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: дев’ятий 2520
Витрати за напрямами використання коштів
Код Назва статті кошторису Сума
12 Здійснення іншої незабороненої законодавством України діяльності, спрямованої на розвиток і функціонування державної системи правової охорони інтелектуальної власності 10244.28
13 Витрати на оплату праці та нарахування на неї 9238465.53