Укр Eng
На цей день подій не заплановано Січень Січня Лютий Лютого Березень Березня Квітень Квітня Травень Травня Червень Червня Липень Липня Серпень Серпня Вересень Вересня Жовтень Жовтня Листопад Листопада Грудень Грудня

Надходження від зборів на 2020-04-08

Промислові зразки
Код збору Назва коду Сума
20100 За подання заявки на промисловий зразок, яка містить один варіант зразка 8096
21000 За публікацію про видачу патенту на промисловий зразок 20396.57
22100 Річний збір за підтримання чинності патенту на промисловий зразок за кожний рік дії патенту від дати подання заявки 2340.03
22101 Річний збір за підтримання чинності патенту на промисловий зразок за кожний рік дії патенту від дати подання заявки: перший 2700.26
22102 Річний збір за підтримання чинності патенту на промисловий зразок за кожний рік дії патенту від дати подання заявки: другий 930
22103 Річний збір за підтримання чинності патенту на промисловий зразок за кожний рік дії патенту від дати подання заявки: третій 720
22104 Річний збір за підтримання чинності патенту на промисловий зразок за кожний рік дії патенту від дати подання заявки: четвертий 160
22107 Річний збір за підтримання чинності патенту на промисловий зразок за кожний рік дії патенту від дати подання заявки: сьомий 300
22108 Річний збір за підтримання чинності патенту на промисловий зразок за кожний рік дії патенту від дати подання заявки: восьмий 1800
22109 Річний збір за підтримання чинності патенту на промисловий зразок за кожний рік дії патенту від дати подання заявки: дев’ятий 400
22110 Річний збір за підтримання чинності патенту на промисловий зразок за кожний рік дії патенту від дати подання заявки: десятий 4800
22113 Річний збір за підтримання чинності патенту на промисловий зразок за кожний рік дії патенту від дати подання заявки: тринадцятий 165
Знаки для товарів та послуг
Код збору Назва коду Сума
40100 За подання заявки на знак для товарів та послуг 204980
40200 За подання заявки на знак кількома заявниками 1200
41000 За подання заяви про внесення до заявки на знак змін, пов’язаних із зміною особи заявника, що виникли через залежні від подавця заяви обставини 4800
41201 За подання клопотання про поновлення строку подання додаткових матеріалів до заявки на знак на вимогу закладу експертизи: протягом трьох місяців від його спливу 1600
41300 За подання заперечення проти заявки на знак щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони 8000
41700 За публікацію про видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг 25600
42001 За подання клопотання про поновлення строку надходження документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг: протягом трьох місяців від його спливу 2400
42101 За подання клопотання про поновлення строку надходження документа про сплату збору за публікацію про видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг: протягом трьох місяців від його спливу 3200
42300 За внесення до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг змін щодо свідоцтва на знак для товарів і послуг за ініціативою власника свідоцтва 1600
42700 За продовження строку дії свідоцтва на знак для товарів і послуг, власником якого є одна особа 95600.24
42800 За продовження строку дії свідоцтва на знак для товарів і послуг, власниками якого є кілька осіб 1600
42900 За продовження строку дії свідоцтва на знак для товарів і послуг у разі сплати цього збору та надходження документа про його сплату протягом шести місяців після встановленого строку 36000
43100 За опублікування відомостей про передачу права власності на знак повністю 2400
43300 За подання заявки на міжнародну реєстрацію знака 2400
43600 За подання до Апеляційної падати заяви про визнання знака добре відомим в України 24008.4
Винаходи (корисні моделі)
Код збору Назва коду Сума
10100 За подання заявки на винахід (корисну модель) 55231.24
11400 За подання клопотання про публікацію відомостей про заявку на видачу патенту на винахід раніше 18 місяців від дати подання цієї заявки 200
11600 За проведення кваліфікаційної експертизи заявки на винахід 60600
12100 За подання заяви про перетворення 160
12400 За публікації про видачу патенту 9780
13500 За опублікування відомостей про передачу права власності на винахід 2400.21
13802 Річний збір за підтримання чинності патенту на винахід за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: другий 660
13803 Річний збір за підтримання чинності патенту на винахід за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: третій 160
13804 Річний збір за підтримання чинності патенту на винахід за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: четвертий 200
13805 Річний збір за підтримання чинності патенту на винахід за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: п’ятий 960
13806 Річний збір за підтримання чинності патенту на винахід за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: шостий 420
13807 Річний збір за підтримання чинності патенту на винахід за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: сьомий 1920
13808 Річний збір за підтримання чинності патенту на винахід за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: восьмий 540
13809 Річний збір за підтримання чинності патенту на винахід за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: дев’ятий 420
13810 Річний збір за підтримання чинності патенту на винахід за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: десятий 420
13812 Річний збір за підтримання чинності патенту на винахід за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: дванадцятий 840
13813 Річний збір за підтримання чинності патенту на винахід за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: тринадцятий 6300
13816 Річний збір за підтримання чинності патенту на винахід за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: шістнадцятий 8360
13818 Річний збір за підтримання чинності патенту на винахід за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: вісімнадцятий 22800
13820 Річний збір за підтримання чинності патенту на винахід за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: двадцятий 7600
13901 Річний збір за підтримання чинності патенту на корисну модель за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: перший 4320
13902 Річний збір за підтримання чинності патенту на корисну модель за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: другий 3420
13903 Річний збір за підтримання чинності патенту на корисну модель за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: третій 4080
13904 Річний збір за підтримання чинності патенту на корисну модель за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: четвертий 5675
13905 Річний збір за підтримання чинності патенту на корисну модель за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: п’ятий 1440
13906 Річний збір за підтримання чинності патенту на корисну модель за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: шостий 3815
13907 Річний збір за підтримання чинності патенту на корисну модель за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: сьомий 4320
13908 Річний збір за підтримання чинності патенту на корисну модель за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: восьмий 2700
13909 Річний збір за підтримання чинності патенту на корисну модель за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: дев’ятий 12600
Витрати за напрямами використання коштів
Код Назва статті кошторису Сума
1 Автоматизація технологічних і виробничих процесів державної системи правової охорони інтелектуальної власності, створення інформаційної інфраструктури, розробка спеціалізованого програмного забезпечення та баз даних, впровадження сучасних інформаційних технологій, пов’язаних з наданням правової охорони об'єктам інтелектуальної власності 767580
8 Фінансування витрат на утримання та оренду приміщень, технічне обслуговування, експлуатаційні витрати, капітальне будівництво та ремонт приміщень 28904
10 Оплата послуг транспортних організацій, утримання власного автотранспорту, придбання автотранспорту на умовах фінансового лізингу 23555.23
11 Фінансування витрат на забезпечення послуг зв’язку та маркування поштової кореспонденції, митний збір, оплата послуг митниці, складів тощо 16354.8
12 Здійснення іншої незабороненої законодавством України діяльності, спрямованої на розвиток і функціонування державної системи правової охорони інтелектуальної власності 15315.82
13 Витрати на оплату праці та нарахування на неї 120900