Укр Eng
На цей день подій не заплановано Січень Січня Лютий Лютого Березень Березня Квітень Квітня Травень Травня Червень Червня Липень Липня Серпень Серпня Вересень Вересня Жовтень Жовтня Листопад Листопада Грудень Грудня

Надходження від зборів на 2020-10-29

Промислові зразки
Код збору Назва коду Сума
20100 За подання заявки на промисловий зразок, яка містить один варіант зразка 4220.23
21000 За публікацію про видачу патенту на промисловий зразок 7160
22100 Річний збір за підтримання чинності патенту на промисловий зразок за кожний рік дії патенту від дати подання заявки 2760
22102 Річний збір за підтримання чинності патенту на промисловий зразок за кожний рік дії патенту від дати подання заявки: другий 1020
22103 Річний збір за підтримання чинності патенту на промисловий зразок за кожний рік дії патенту від дати подання заявки: третій 2520
22104 Річний збір за підтримання чинності патенту на промисловий зразок за кожний рік дії патенту від дати подання заявки: четвертий 1760
22105 Річний збір за підтримання чинності патенту на промисловий зразок за кожний рік дії патенту від дати подання заявки: п’ятий 18000
22106 Річний збір за підтримання чинності патенту на промисловий зразок за кожний рік дії патенту від дати подання заявки: шостий 4080
22107 Річний збір за підтримання чинності патенту на промисловий зразок за кожний рік дії патенту від дати подання заявки: сьомий 7200
22108 Річний збір за підтримання чинності патенту на промисловий зразок за кожний рік дії патенту від дати подання заявки: восьмий 2160
22110 Річний збір за підтримання чинності патенту на промисловий зразок за кожний рік дії патенту від дати подання заявки: десятий 480
22300 За опублікування відомостей про передачу права власності на промисловий зразок 4800
Знаки для товарів та послуг
Код збору Назва коду Сума
40100 За подання заявки на знак для товарів та послуг 735928
40200 За подання заявки на знак кількома заявниками 30400
40902 За подання заявником заяви про внесення до заявки на знак зміни, що виникла через залежні від нього обставини:своєї адреси 400
40903 За подання заявником заяви про внесення до заявки на знак зміни, що виникла через залежні від нього обставини: адреси для листування 1480
40904 За подання заявником заяви про внесення до заявки на знак зміни, що виникла через залежні від нього обставини: імені свого представника 280
41000 За подання заяви про внесення до заявки на знак змін, пов’язаних із зміною особи заявника, що виникли через залежні від подавця заяви обставини 1200
41300 За подання заперечення проти заявки на знак щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони 6000
41501 За подання клопотання про поновлення строку надання відповіді на попередній висновок закладу експертизи за заявкою на знак: протягом трьох місяців від його спливу 4000
41502 За подання клопотання про поновлення строку надання відповіді на попередній висновок закладу експертизи за заявкою на знак: після трьох місяців від його спливу 4800
41700 За публікацію про видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг 65800
42001 За подання клопотання про поновлення строку надходження документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг: протягом трьох місяців від його спливу 4000
42101 За подання клопотання про поновлення строку надходження документа про сплату збору за публікацію про видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг: протягом трьох місяців від його спливу 4000
42102 За подання клопотання про поновлення строку надходження документа про сплату збору за публікацію про видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг: після трьох місяців від його спливу 800
42300 За внесення до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг змін щодо свідоцтва на знак для товарів і послуг за ініціативою власника свідоцтва 8000
42700 За продовження строку дії свідоцтва на знак для товарів і послуг, власником якого є одна особа 223200
42900 За продовження строку дії свідоцтва на знак для товарів і послуг у разі сплати цього збору та надходження документа про його сплату протягом шести місяців після встановленого строку 36000
43100 За опублікування відомостей про передачу права власності на знак повністю 16800
43300 За подання заявки на міжнародну реєстрацію знака 2400
43400 За подання заяви про територіальне розширення міжнародної реєстрації знака 1600
Винаходи (корисні моделі)
Код збору Назва коду Сума
10100 За подання заявки на винахід (корисну модель) 179443.6
10300 За подання клопотання про продовження строку надходження перекладу міжнародної заявки 800.19
10900 За подання заяви про виправлення помилки, що не є очевидною чи технічною в заявці 7760
11400 За подання клопотання про публікацію відомостей про заявку на видачу патенту на винахід раніше 18 місяців від дати подання цієї заявки 440
11600 За проведення кваліфікаційної експертизи заявки на винахід 271200.27
12100 За подання заяви про перетворення 160
12400 За публікації про видачу патенту 2538
12701 За подання клопотання про поновлення строку надходження документа про сплату державного мита за видачу патенту на винахід (корисну модель): протягом трьох місяців від його спливу 80
13000 За внесення до відповідного реєстру змін щодо певного патенту 18880.84
13500 За опублікування відомостей про передачу права власності на винахід 2400.22
13700 За подання клопотання про проведення експертизи запатентованої корисної моделі на відповідність умовам патентоспроможності з метою визнання патенту на корисну модель недійсним 6000
13800 Річний збір за підтримання чинності патенту на винахід за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: 32627.05
13801 Річний збір за підтримання чинності патенту на винахід за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: перший 60
13802 Річний збір за підтримання чинності патенту на винахід за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: другий 360
13803 Річний збір за підтримання чинності патенту на винахід за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: третій 1040
13804 Річний збір за підтримання чинності патенту на винахід за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: четвертий 1600
13805 Річний збір за підтримання чинності патенту на винахід за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: п’ятий 3000.28
13806 Річний збір за підтримання чинності патенту на винахід за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: шостий 280
13807 Річний збір за підтримання чинності патенту на винахід за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: сьомий 240
13809 Річний збір за підтримання чинності патенту на винахід за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: дев’ятий 8400
13810 Річний збір за підтримання чинності патенту на винахід за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: десятий 420
13811 Річний збір за підтримання чинності патенту на винахід за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: одинадцятий 420
13813 Річний збір за підтримання чинності патенту на винахід за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: тринадцятий 1260
13816 Річний збір за підтримання чинності патенту на винахід за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: шістнадцятий 1520
13900 Річний збір за підтримання чинності патенту на корисну модель за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: 240
13901 Річний збір за підтримання чинності патенту на корисну модель за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: перший 3510
13902 Річний збір за підтримання чинності патенту на корисну модель за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: другий 3960
13903 Річний збір за підтримання чинності патенту на корисну модель за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: третій 7800
13904 Річний збір за підтримання чинності патенту на корисну модель за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: четвертий 1200
13905 Річний збір за підтримання чинності патенту на корисну модель за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: п’ятий 6720
13906 Річний збір за підтримання чинності патенту на корисну модель за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: шостий 4130
13907 Річний збір за підтримання чинності патенту на корисну модель за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: сьомий 2400
13908 Річний збір за підтримання чинності патенту на корисну модель за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: восьмий 1080
13909 Річний збір за підтримання чинності патенту на корисну модель за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: дев’ятий 1260
13910 Річний збір за підтримання чинності патенту на корисну модель за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: десятий 1260
Витрати за напрямами використання коштів
Код Назва статті кошторису Сума
8 Фінансування витрат на утримання та оренду приміщень, технічне обслуговування, експлуатаційні витрати, капітальне будівництво та ремонт приміщень 1709.94
9 Фінансування витрат на обладнання робочих місць, охорону здоров’я та соціальні потреби 19890
12 Здійснення іншої незабороненої законодавством України діяльності, спрямованої на розвиток і функціонування державної системи правової охорони інтелектуальної власності 12